Studio Structuur – studio omschrijving:

Prelude I: Conceptuele Structurele Analyse (deel I, semester 3)

Doelstellingen:

 • eigen maken van de abstracte structuurtaal van symbolen.
 • verdieping in het structureel analytisch denken.
 • visualiseren van structurele concepten.

Werkwijze:

 1. Verschillende projecten binnen het gekozen thema worden structureel geanalyseerd.
 2. Deze analyse wordt geabstraheerd tot op het conceptueel niveau.
 3. De gevonden structurele concepten worden gevisualiseerd.

Prelude II: Structurele Transformaties (deel II, semester 3)

Doelstellingen:

 • eigen maken van de variaties in structurele materialisatie.
 • Verder ontwikkelen van structureel ontwerpend denken.
 • Ontwikkelen van inzichten in structurele ordening.

Werkwijze:

 1. De gekozen projecten uit prelude 1 worden gebruikt als structureel concept.
 2. Deze structurele concepten worden vertaald in verschillende structureel typologische mogelijkheden.
 3. Deze structurele typologieën worden uiteindelijk gematerialiseerd en begroot tot concrete eindontwerpen.

Masterproefproject: Ontwerpen door Structuur (semester 4)

 • Via ontwerpend onderzoek de mogelijkheden en beperkingen van het structureel aangestuurd ontwerpproces evalueren en demonstreren.
 • Student bepaalt eigen programma en context binnen het gekozen thema.
 • Architecturaal project als geïntegreerd ontwerp.
 • Wekelijks overleg met de promotor, met gezamenlijke reviewmomenten.
 • Structurele verfijning via rekensoftware (bv. Powerframe, Diamonds, SCIA,…) is mogelijk.

studiemateriaal

Zie referentielijst onderaan. Verder studiemateriaal zal in functie van het persoonlijk traject van de student aangereikt worden.

evaluatievorm

De output wordt voorgesteld in de wekelijkse ateliersessies en op verschillende interne toonmomenten waar de ganse groep bij aanwezig is. Finaal is er de eindpresentatie voor een externe jury.

evaluatiecriteria

algemeen: zie masterproefnota en ects-fiche.

specifiek:

 • helderheid en diepgang van de omgang met de thematiek;
 • diepgang en consistentie in het onderzoeksproces;
 • positionering in de relatie architecturale beleving en materialisatie.
 • onderzoek in het structureel denken als generator voor architecturale vormgeving.
 • onderzoek in de visualisatie van het structureel denken in het ontwerpproces.
 • kwaliteit van het project als geïntegreerd ontwerp.

vormvereisten output

Zie masterproefnota en in overleg met promotor.

Literatuurlijst en referenties

Addis, B., 1994. The Art of the Structural Engineer. London: Artemis.
Addis, B., 2007. Building: 3000 Years of Design Engineering and Construction. London: Phaidon Press.
Arup, O., 1970. The Key Speech.
Balmond, C., 2002. Informal. Munich: Prestel.
Boone, V., 2009. Samen ontwerpen, Designing together.
Boroditsky, L., 2009. How does our language shape the way we think? [online]. Edge. Available from: http://www.edge.org/3rd_culture/boroditsky09/boroditsky09_index.html [Accessed 23 Sep 2011].
Charleson, A., 2005. Structure as Architecture: A Source Book for Architects and Structural Engineers. Oxford, MA: Architectural Press.
Ching, F.D., Onouye, B.S., and Zuberbuhler, D., 2009. Building Structures Illustrated: Patterns, Systems, and Design. Hoboken: Wiley.
Conzett, J., 2006. Structure as Space: Engineering and Architecture in the Works of Jnrg Conzett. London: AA Publications.
Cross, N., 2007. Designerly Ways of Knowing. Basel: Birkhäuser Verlag AG.
David Dunster, n.d. Arups on Engineering.
Engel, H. and Rapson, R., 1967. Tragsysteme, Structure Systems. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
Garrison, P., 2005. Basic Structures for Engineers and Architects. Oxford, UK ; Malden, MA: Wiley-Blackwell.
Gordon, J.E., 1978. Structures, or, Why things don’t fall down. London: Penguin Books.
Holgate, A., 1997. The art of structural engineering: the work of Jörg Schlaich and his team. Stuttgart, London: Edition Axel Menges.
Hunt, T., 2003. Tony Hunt’s Structures Notebook. 2nd ed. Oxford: Architectural Press.
Iorio, A. and Co, F.D., 2011. Jurg Conzett, Gianfranco Bronzini Patrick Gartmann: forme di strutture/ Forms of Structures. Bilingual edition. Milano: Mondadori Electa.
Lawson, B., 2004. What Designers Know. Oxford: Architectural Press.
Lawson, B., 2005. How designers think: the design process demystified. 4th ed. Oxford: Architectural Press.
Luyten, L., 2009. Structure as a Design Tool. Reflection+9, 179–184.
Luyten, L., 2010. Architect and structural engineer communicating in multi-disciplinary creativity. In: P. Cruz, ed. Structures and Architecture. Presented at the First International Conference on Structures and Architecture, Guimarães, 21-23 July 2010, Leiden: CRC Press/Balkema, 1793–1800.
Luyten, L., 2011. A Design Language for Expressing Structural Concepts. Presented at the International Conference on Construction, Athens, 20-23 June 2011.
Luyten, L., 2012. Structurally Informed Architectural Design, Proposals for a Creative Collaboration between Architect and Structural Engineer. Ph. D. Chalmers University, Göteborg.
Luyten, L., 2013. A structural language for a conceptual design collaboration. In: P. Cruz, ed. Structures and Architecture, Concepts, Applications and Challenges. Presented at the Second International Conference on Structures and Architecture, Guimarães, 24-26 July 2013, Leiden: CRC Press/Balkema, 1719–1726.
Macaulay, D., 1981. Cathedral: The Story of Its Construction. Boston: Sandpiper.
Macdonald, A.J., 2001. Structure and Architecture. 2 edition. Oxford: Routledge.
Muttoni, A., 2011. The Art of Structures. Lausanne: EPFL Press.
Pallasmaa, J., 2009. The Thinking Hand. Chichester, U.K: Wiley.
Rice, P., 1996. An Engineer Imagines. 2nd ed. London: Ellipsis.
Sandaker, B.N., 2008. On span and space: exploring structures in architecture. Abingdon: Routledge.
Sandaker, B.N., Eggen, A.P., and Cruvellier, M.R., 2011. The structural basis of architecture. 2nd ed. Oxon: Taylor & Francis.
Schodek, D.L. and Bechthold, M., 2014. Structures. 7th ed. New Jersey: Pearson Education.
Schön, D.A., 1983. The Reflective Practitioner: How Professionals Think In Action. New York: Basic Books.
Schön, D.A. and Wiggins, G., 1992. Kinds of seeing and their functions in designing. Design Studies, 13 (2), 135–156.
Sketches of Frank Gehry, 2006. Movie. Sony Pictures Home Entertainment.
Spiering, T.G.M., van Amerongen, R.P., and Millekamp, H., 2004. Jellema 3 Draagstructuur. 2nd ed. Utrecht: ThiemeMeulenhoff.
Strauven, I. and Ney, L., 2005. Ney & Partners Freedom of form finding. Antwerpen: Vlaams Architectuurinstituut.
Zalewski, W. and Allen, E., 1998. Shaping structures: statics. Wiley.

Presentatie

Bekijk de presentatie hier.