< terug

Atlas van de Noordwijk

Op dinsdag 8 januari toonden studenten van de 2de master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning hun ambities voor de Brusselse Noordwijk aan een jury in PerspectiveLab. Deze twaalf ambities en ruimtelijke plannen uit de studio ‘Re-Urb Bxl North‘ werden verzameld in een boek dat werd voorgesteld aan medewerkers van de Brusselse Bouwmeester en de faculteitsstaf. De publicatie ‘Atlas van de Noordwijk’ kan je hier bekijken.

Studenten: Marisa Borabo, Cita Cant, Anton De Boeck, Jan De Meerleer, Laïla El Makhokhi, Amjad Hussein, Mohanad Jammoul, Maxime Le Roy, Eva Loomans, Gert-Jan Timmerman, Ellen Van Mechelen, Ewout Vanvooren, Marie Vanwalleghem. Docenten: Tine Van Herck, Violette Schönberger-Baudet
__________________________________________________________


On  January 8th 2019, students from the 2nd master Urban Design and Spatial Planning presented their ambitions for the Brussels Noordwijk to a jury in
PerspectiveLab. These twelve ambitions and spatial plans from the studio ‘Re-Urb Bxl North’ were compiled in a book that was presented to the Brussels Bouwmeester team and the faculty staff. You can view the publication ‘Atlas van de Noordwijk / Atlas du Quartier Nord’ here.

Students: Marisa Borabo, Cita Cant, Anton De Boeck, Jan De Meerleer, Laïla El Makhokhi, Amjad Hussein, Mohanad Jammoul, Maxime Le Roy, Eva Loomans, Gert-Jan Timmerman, Ellen Van Mechelen, Ewout Vanvooren, Marie Vanwalleghem. Tutors: Tine Van Herck, Violette Schönberger-Baudet