< terug

(21-22) Structural Contingencies 14

Docententeam: Klaas Goris, Hera Van Sande
Engagement: Craftsmanship
Academiejaar 2021-22, semester 1, Gent

Architectuur ontstaat uit de wederzijds versterkende relatie van een poëtische ruimtelijkheid en een logische structuur.

INHOUD

Een lege plek in het hart van Gent. Een immense verharde parking. Een stukje niemandsland zonder kwaliteiten. Gelegen tussen de Poel, de Drabstraat en de Korenlei heeft deze plek enorme potenties.

We gaan op zoek naar de betekenis van landschap binnen een stedelijke omgeving in relatie tot een gebouw. We gaan op zoek naar de kwaliteiten van de overgangszone van een gebouw met zijn context. Wat kan het stedelijke landschap hier betekenen? Wat is de continuïteit tussen materie en niet-materie? Wat is het belang van ruimte, van leegte, van lucht, van ademruimte, van niet-bebouwde ruimte? Wat betekent landschap in de stad? Hoe kunnen we met architectuur de ruimte errond vormgeven? Hoe kan het gebouw het landschap mee boetseren?

We denken na over het begrip ‘engawa’, over ambiguïteit, over het onuitgesprokene. Hiertoe denken we na over het Japanse ruimtebegrip MA, over diverse quotes van bekende architecten over ruimte en leegte, …

We ontwerpen een stadsgebouw 2.0. Een vrij in te vullen programma dat dienst doet als sociale condensor. Een oase in het centrum van Gent. Een open leerplatform in relatie tot de stad.

Wat kan deze plek met zijn architectuur betekenen voor de stad?

We focussen op de ontwikkeling van een structuur die met zijn eigen ruimtelijkheid het dagelijkse leven toelaat.

We onderzoeken de relatie tussen de menselijke schaal, concreet een unit en de schakeling daarvan in de complexe structuur van een grootschalig programma. We zoeken het spanningsveld op tussen gemeenschappelijkheid en intimiteit, tussen interieur en stedelijkheid, tussen massa en ruimte. We streven hierbij naar het samengaan van de poëtica en de logica van het bouwen. Je krijgt de vrijheid om je programmatische en contextuele onderzoek op een persoonlijke manier te voeren, maar de vraagstelling van de unit is gelijkwaardig aan die van de schakeling. Je handelt vanuit densiteit, want ruimte is kostbaar. We focussen op structuur, materialiteit en landschap en de beleving hiervan. We dagen je uit op een creatieve en inventieve manier in te gaan op complexe ruimtelijke probleemstellingen, voorbij conventionele oplossingen.

Samen met Structural Contingencies MA34 organiseren we presentaties, een workshop en lezingen over ontwerpmethodologie en ruimtelijke systematiek.

Image: Junya Ishigami, Home for the Elderly, Tohoku, Japan.

OUTPUT

Per twee: groepswerk voor een visie op het terrein, een masterplan, plus omgaan met diverse quotes over architectuur

Individueel: Eigen ontwerp met schetsen en impressies, plannen, sneden, gevels en maquettes.

Online exhibition: FACTURE – Curating Craftsmanship 12/05-12-06

FACTURE Curating Craftsmanship Online Exhibition (Tumblr) Online Exhibition (Instagram) #curatingcraftsmanship #goingpublic_kul #onlineexhibition #wetrekkenonsplan #facture #wunderkammer LAUNCH:  Tuesday 12 May 2020 FINISSAGE: Friday 12 June 2020, 5.30 PM Please register on https://facture.eventbrite.nl in order to receive the link for the closing event ‘FACTURE’ ‘Facture’ is the act, process or manner of making. It is used to indicate […]

meer