< terug

Narratieve Ruimte en Materialiteit : Het huis, Huis genaamd.

Het huis, Huis genaamd.

Narratieve ruimte en materialisatie

Koen Deprez + nog te kiezen persoon
Master interieurarchitectuur, semester 2 (Masterproef) – Brussel
Academiejaar 2020-21

In de roman het Kaartenhuis van Marc Z. Danielewski komt een passage voor die als leidraad zal gelden voor de masterproef narratieve ruimte en materialisatie. De passage klinkt als volgt: Wanneer een jonge familie haar intrek neemt in een huis op Ash Tree Lane ontdekken ze dat er iets vreselijk mis is. Hun huis is aan de binnenkant groter dan aan de buitenkant. (Voor meer uitleg over het boek verwijs ik graag naar een artikel uit de Groene Amsterdammer: https://www.groene.nl/artikel/het-postmodernisme-opgegeten)

De bedoeling van de masterproef is een (interieure)huis te ontwerpen vertrekkende vanuit het boek van Danielewski. Eens dat huis een feit is, zal er ook een kortverhaal van maximum 6 pagina’s bij geschreven worden. Het kortverhaal kan eventueel ook op voorhand geschreven worden. De gedachte achter de opdracht is dat architectuur en literatuur heel veel gemeenschappelijke aspecten hebben maar ook aspecten bevatten die niet zomaar inwisselbaar zijn. Zo kan men met literatuur en met duidelijk helder geformuleerde volzinnen (cfr Ludwig Wittgenstein) stellen dat een huis aan de binnenkant groter is dan aan de buitenkant terwijl dat met architectuur onmogelijk te realiseren valt. Maar misschien vergis ik me wel en gaan jullie de uitdaging aan om via literatuur en narratieve technieken tot andere resultaten te komen. Binnen deze masterproef hebben jullie tijd en ruimte om de literaire ruimte af te toetsen aan de architecturale.

Lees hier de opo22 opdrachtfiche.