Interior Architecture

NL: Welkom op de blog van de opleiding interieurarchitectuur vande KU Leuven, Faculteit Architectuur, Campussen Sint-Lucas Gent en Brussel. De overkoepelende beschouwing van onze opleiding is het bestuderen van de relatie tussen concepten van binnenruimte en een snel evoluerende samenleving. Voortdurende veranderingen in deze relatie resulteren in het voortdurend in vraag stellen van de praktijk en het onderwijs van de interieurarchitectuur. Met deze blog willen we deze vragen koesteren en laten zien hoe onze studenten erover komen te staan. Meer informatie over het onderwijsprogramma interieurarchitectuur kan je vinden op onze facultaire website.

EN: Welcome to the blog for the Interior Architecture Community at KU Leuven, Faculty of Architecture, Campuses Sint-Lucas Ghent and Brussels. The overarching consideration of our course is studying the relationship between concepts of interior space and a rapidly evolving society. Ongoing transformations in this relationship result in the constant questioning of the practice and education of interior architecture. With this blog we want to nurture this questioning and show the process of coming-to-understand by our students. For more information on the Interior Architecture education program, go to our faculty website.

News & Calendar

meer

The bachelor studios

meer

The master studios

meer

Students abroad

meer

Our offer for international students

meer

Alumni

meer

International workshops & projects

meer

Study Trips

meer