< terug

(21-22) Zorgende ruimte

THEMATISCHE LIJN: Zorgende Ruimte

Interieurarchitectuur (open voor studenten architectuur)
Semester 1 en 2
Campus Gent
Titularis Michiel Hutsebaut (sem.1) Geert Peymen (sem.2)
Mededocenten Pleuntje Jellema

Vanuit de thematische lijn ‘Zorgende Ruimte’ zoomen we in op zorg en welzijn. Deze begrippen worden vaak geassocieerd met medische en institutionele kaders terwijl ze in de kern betrekking hebben op ons dagelijks bestaan en handelen. In deze masterproef benaderen wij zorg als veel meer dan fysieke interventies van medische hulpverleners. Het idee dat ‘zorgende handelingen’ niet enkel plaatsvinden in een gespecialiseerde omgeving, maar net deel uitmaken van een dagdagelijks publieke en private omgeving is een belangrijk vertrekpunt. Enerzijds kunnen we oog hebben voor medische zorg-activiteiten die zich (deels) onttrekken uit het ziekenhuis (denk aan thuiszorg, mantelzorg, ambulante zorg, telezorg applicaties). Anderzijds, hanteren we brede definities van zorg en welzijn om aandacht te geven aan dagelijkse en ‘kleine’ hulpbehoeftes, zorggebaren en relaties (hulp met boodschappen doen, hulp bij huishoudelijke taken).

Zorgende behoeften dagen ons uit om creatieve oplossingen te creëren die de relatie tussen zorgverlener(s) en zorgvrager(s) ondersteunen en of verlichten. We richten ons zowel op het identificeren en begrijpen van zorgende behoeften als het aanreiken van ontwerpoplossingen. Het is vanuit de schaal van de interieurarchitectuur waar mens, handeling en ruimte samenkomen, dat ontwerpend onderzoek kan bijdragen tot het aanreiken van alternatieven.

Lees de volledige studio omschrijving hier (pdf)