< terug

(22-23) "Zie tekening"

Individual Master Dissertation studio 2022-23
Supervisor: Robin Schaeverbeke
Language: NL
Number of students: 5

De tekening als vrijplaats voor de geest?

Waaruit bestaat een tekening? Wat is tekenen eigenlijk en hoe zit dat dan met de architectuurtekening? Waarin verschilt de architectuurtekening met andere vormen tekenen? Wat is de fundamentele meerwaarde van de fysieke tekening in een tijdperk van data en digitale simulatie?

Binnen zie tekening laten we de tekening schitteren. Conceptueel zoeken we naar de essenties van de tekening als proces, als artefact, als manier van denken, als middel, als… Niet de mooie tekening, niet de presentatie tekening, niet de opgewerkte render of artist impression maar de authentieke tekening. De tekening als middel en activiteit om tot ideeën te komen, om ideeën te genereren en te activeren. Maar misschien ook de tekening als autonoom medium om over architectuur en verbeelding te praten.

We vertrekken vanuit de hypothese dat tekenen binnen ontwerpprocessen vier cruciale, inter-acterende functies heeft registratie, exploratie, communicatie en expressie (zie ook Schaeverbeke, Aarts, ’Architectural literacy’: Functions of architectural drawing, Drawing, Research, Theory, Practice, Volume 6, Number 1).

Deze functionele indeling vormt een raamwerk voor uw eigen onderzoek naar de waarde, status en het gebruik van de tekening (maar bij uitbreiding ook van modellen, diagrammen, simulaties en andere artefacten van het ontwerpen) binnen de architectuurpraktijk en uw ontwerp- en onderzoeksproces.

Uw masterproef zal zoeken naar een speculatief –  getekend – antwoord op een open (zelf gedefinieerd) vraagstuk of hypothese of worsteling of… De tekeningen, reflecties en processen die naar het antwoord leiden, vormen het materiaal om te reflecteren over status en waarde van het tekenen binnen uw denk-, werk en maakprocessen.

Het ‘product’  van de masterproef-omgeving is dubbel. Enerzijds een reeks generatieve tekeningen, anderzijds een geschreven reflectie op het medium, de context, condities, het kader en de waarde van de processen die tot het resultaat en denkprocessen hebben geleid.

Konijn of Eend? Gestalt shifts beperken zich niet tot waarnemingsveranderingen bij fysieke fenomenen. Gestalt shifts komen ook voor in intellectuele, emotionele en spirituele ervaringsprocessen. Is het niet zo dat een architect een platte markering op papier opnieuw interpreteert als ruimtelijke informatie? Zou de ontwerper via de ‘shift’ nieuwe informatie ontdekken voor het ontwerp?

Werking

Tijdens het eerste semester komen we enkele keren samen om het raamwerk van het onderzoek en de mogelijke tekeningen te onderzoeken.

Bij aanvang van het tweede semester vormt uw ‘onderzoeksmatige inleiding’ en de ‘onderzoeksplanning’ het uitgangspunt om uw tweede semester te organiseren.

Tijdens het eerste deel van het tweede semester bezoeken we tentoonstellingen en lezingen.

Ook participeren we in de jaarlijkse schetsreis van TUeindhoven en de Faculteit Architecuur (drie dagen tekenen en reflecteren over tekenen en onderzoek in een Belgische stad).

Het tweede deel van het tweede semester staat in het teken van het tonen en delen en presenteren.

Sleutelwoorden: ontwerpen, tekenen, representatie, verbeelding, functies van het tekenen, epistemologie van het maken, reflectieve praktijk.