< terug

(21-22) Het Wilde Denken

THEMATISCHE LIJN: Wilde Denken

‘Fantasma + Wilde Denken’

Interieurarchitectuur (open voor studenten architectuur)
Semester 1 en 2
Campus Gent
Studiepunten 10 + 25
Titularis Maxime Vancoillie (sem 1.), Koen Deprez (sem.2)
Mededocenten Tom Callebaut en Dominique Pieters

In deze thematische lijn ‘Het Wilde Denken’ worden we uitgedaagd te handelen vanuit een eigen denkkader, ons te verhouden tot de overweldigende werkelijkheid, en onze positie als interieurarchitect hierin te bepalen. Door een persoonlijke en intieme omgang met de wereld waartoe we ons verhouden ontwikkelen we een eigen ontwerpbenadering. Gestuurd vanuit een innerlijke drijfveer (= het fantasma), losgemaakt van een heersend of opgelegd discours en met aandacht voor de verantwoordelijkheid als interieurarchitect, die als individu altijd bijdraagt aan een gemeenschappelijke wereld.

Lees hier de opdrachtfiche (pdf)