< terug

Wicked home - Windowscapes

Wicked Home /
windowscapes
Master dissertation studio (NL + EN), academic year 2020-21, Ghent
Team: Rachel Armstrong, Annelies De Smet, Rolf Hughes, Nel Janssens, Jo Liekens, Laurens Luyten

OMSCHRIJVINGEN:

_de THE WICKED HOME afstudeeromgevingen / masterproeven_

Studenten die willen afstuderen met een project dat de begrippen Home-(t)Huis / (co-, in-) Habitation-Wonen verkent in een ontwerpend onderzoek dat je zelf aanzet, van dicht bij jezelf en vanuit je ervaringen in architectuur en ruimer in de alledaagse realiteit, nodigen we uit hun project te ontwikkelen binnen de context van het Academisch Ontwerpbureau (AOB) The Wicked Home. In dit AOB bieden wij een multidisciplinaire leeromgeving waarin jij zelf de katalysator wordt in het ontwikkelen van je masterproefproject, hierin ondersteund door een breed spectrum aan expertise aanwezig in het AOB.

Het AOB The Wicked Home begeleidt verschillende studio-omgevingen in de masteropleidingen Architectuur en Interieurarchitectuur (Marg42, Maig42, Miag22, Biag65, lab-O45 – EXPRESSIE 3). Dit biedt strategische kansen voor kruisbestuiving. Gedeeld tussen alle Wicked Home-omgevingen is de centrale focus op Home / (t)Huis, beschouwd als het meest fundamentele concept en de meest fundamentele act die elke architectonische handeling schragen.

“Home Sweet Home” – niets zo vertrouwd als (t)huis, zo lijkt het. Het materialiseren van huiselijkheid is echter een complexe, “wicked” architectonische uitdaging, die we gewoonlijk te makkelijk invullen met een waaier aan gekende en onbetwiste woningtypes en -benaderingen. Bij de omslag nu naar het “ecologisch (post-antropocentrisch) tijdperk” moeten we echter ook de fundamenten van archetypische normen allerhande durven te bevragen en het centrale idee (t)Huis / Wonen durven te her-denken en her-vormen, als een uitdrukking van een “anders” bewonen van onze complexe omgevingen in brede ecologische zin. De breedte verwijst hier ook naar meer-dan-menselijke perspectieven; naar voor architectuur uitdagende perspectieven zoals dat van “vitale materialiteit” en van “congregational agency”, waarin (architectonische) materie niet langer als inert maar als actief, fundamenteel levendig en (co-)creërend gezien wordt.

Om dit her-denken en her-vormen van (t)Huis / Wonen aan te zetten, nodigen we je uit om het begrip “wickedness” te omarmen als een exploratieve vector voor je (her-)denk- en ontwerpactiviteit. “Wicked” verwijst onder andere naar een “onherleidbare complexiteit”; naar de aanwezigheid van onvolledige, tegenstrijdige en veranderlijke eisen die vaak moeilijk droog uit elkaar te halen zijn. Etymologisch stamt “wicked” van het Oud-Engelse wicca‘heks’, en verwijst het naar de aanwezigheid van wat magie; naar gedurfde, uitdagende, risicovolle of flirterige attitudes; naar stout en spel en het durven buiten stramienen denken en doen. Kortom, “wickedness” als startbegrip daagt jou als afstuderend student uit te durven denken en materialiseren wat een “ander” antwoord zou kunnen zijn op de schijnbaar evidente architectonische vraag: Wat/waar/hoe, … is (t)Huis / Wonen?). Niet het laatste project van je studie, maar het eerste project van je toekomstige architectuurpraktijk in brede zin.

De verschillende afstudeeromgevingen die deel zijn van het AOB verschillen in hun benadering van het begrip “wickedness” (specifieke banadering en uitdaging vind je hieronder), maar allen willen ze via jullie ontwerpen en ontwerpende onderzoeken bijdragen aan het materialiseren van nieuwe ideeën, types, benaderingen, … van Home-(t)Huis / (co-, in-)Habitation-Wonen, passend bij een diepgaand en diepgravend idee van wat we nu het ecologisch tijdperk noemen.

We verwachten niet dat je architectuur opnieuw uitvindt, maar wel dat je haar voor vast aangenomen waarden met betrekking tot het huis / het wonen, als meest bescheiden entiteit van de architectuur, exploreert en herdefinieert via ontwerpend onderzoek. Een verfrissende uitdaging, die, belangrijk, door jou zelf aangezet wordt, dus dicht bij jezelf en vanuit jouw ervaringen, door ons breed en interdisciplinair ondersteund. De waarden die je herdefinieert worden in je project vervolgens de “wicked” principes warmee je dat “ander” wonen schraagt en vorm geeft: e.g. de bewoonbare ruimtes die het beschrijft en omschrijft; de lichamen (materie) die het huisvest, de acties die het vraagt, de relaties waarin het treedt met ruimere omgevingen. Dit her-denken en her-vormen van het begrip (t)Huis / Wonen kan variëren van het ontwerpen van sets van architecturale protheses, tot de hyper-detaillering van een specifieke kamer, tot het maken van een (gedeeld) huis, tot het plannen van een volkstuin, tot het ontwepren van een superstructuur, …. . Er is geen vooraf ingestelde schaal om je werk te beknotten. Je kan een vernieuwend prototype maken of een bestaande structuur aanpassen (retrofitting). Je her-denken en her-vormen kan klein of groot zijn, gericht op één specifiek aspect of op een complex van meerdere aspecten. Het ADO-onderwijsteam (zie hieronder) helpt je bij het aanzetten en uitzetten van je voorstel en bij je onderzoeken van de grenzen ervan.

1
Image: Huyghe, P. (2017). After Alife Ahead. Skulptur Projekte Münster

Lees hier de volledige opdrachtomschrijving. (pdf)

Lees hier de Academic Design Office Booklet (pdf)