< terug

Afgestudeerden Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 2022

Het overzicht van de thesissen van de Master stedenbouw en ruimtelijke planning, Campus Sint-Lucas Gent, 2022 is te vinden in de Limo catalogus, via deze link.

Laureaat: Meert, Floris: Compensatienatuur in Vlaanderen, verruimtelijking van een financieel natuurbeleid

Van Biervliet, Oscar: Hoe kunnen gebiedsgerichte  ruimtelijke ingrepen aan de kust een antwoord bieden op de waterproblematiek?