< terug

Symposium huldiging Ulrich Keppler 5/05

Ulrich Keppler kwam als ‘verkeersplanoloog’ op de voorgrond toen in de jaren zeventig van de vorige eeuw de Belgische steden ernstig geconfronteerd werden met de teloorgang van hun binnensteden: de verkrotting van het patrimonium, het verlies aan woon- en verblijfkwaliteit door onder andere de hoge druk van de auto en het parkeren, de stadsvlucht van haar bewoners naar de suburbane wijken.

In die tijd ontwikkelde de stad Brugge een (ruimtelijk) ‘struktuurplan’ (Groep Planning, 1972) dat een grote invloed had op het stedenbouwkundig en planologisch beleid van de stad. In dit plan zat een ambitieus streven om de ‘autoverkeerintensiteiten in de totale binnenstad te reduceren’:  het invoeren van een lussenplan, vermijden van dwars doorgaand verkeer en een verkeersarm voetgangersgebied. Deze werden stap voor stap in de jaren zeventig en tachtig uitgerold en golden als voorbeeld voor ander steden in binnen en buitenland.

Verkeerscirculatieplannen en verkeersplannen werden vanaf de jaren tachtig een cruciaal element in de stadsvernieuwing van onze steden. Dit is een grote verdienste geweest van Groep Planning en Ulrich Keppler. In vele Vlaamse steden en gemeenten tekenden ze mee aan de eerste generatie mobiliteitsplannen. Waar aanvankelijk terecht de nadruk lag op het conditioneren en beheersen van de autoverplaatsingen traden thema’s inzake fietsen in de stad en openbaar vervoer sterker op de voorgrond. Dit alles vormde de voorbode en de basis van visies op een duurzame en gezonde stad.

Het werk van Ulrich Keppler, zijn lezingen en zijn lesgeven gedurende vele jaren hebben mee het breder stadsdebat gevoed in Vlaanderen. Ulrich Keppler was tot het academiejaar 2018-2019 gastprofessor aan de opleiding ‘Master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning’ (KU Leuven, Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas). Hij doceerde er het vak ‘mobiliteit’. Hij verraste de studenten telkens door hen te vragen naar hun gemeente van afkomst en vervolgens te vragen of dit of dat café nog open was. Kwestie van terreinkennis! De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus weerhielden ons om op een gepaste wijze Ulrich te huldigen.

We nodigen U nu uit tot een symposium op donderdag 5 mei, vanaf 16u in Lokaal A3 op het Alexianenplein in 9000 Gent.

Het programma is als volgt:

16:00 – 17:30

– Welkom en introductie door Rik Houthaeve, gastprofessor Ruimte en Mobiliteit, over het belang van de geïntegreerde benadering van de ruimtelijke en mobiliteitsplanning.

– Getuigenis door Patrick Maes, verkeersplanoloog en voormalig medewerker van Groep Planning, over de invloed en de impact van het werk van Ulrich Keppler in vele Vlaamse steden en gemeenten.

– Lezing door professor Dirk Lauwers (Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen), over de wetenschappelijke basis en actuele betekenis van de visies van verkeerscirculatie- en mobiliteitsplannen van Ulrich Keppler.

– Huldiging door Pascal De Decker, programmadirecteur ‘Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning’, en Hans Leinfelder, vice-decaan Faculteit Architectuur

17:30 receptie

Gelieve hier in te schrijven.