< terug

The Double Look

Masterproefstudio 

Tutors: Thierry Lagrange, Dimitri Vangrunderbeek 

Engagement: Craftsmanship 

FA Campus Gent 

Introductie 

The Double Look is een plek die om de paar jaar transformeert. Gestart in 2015 als ontwerpstudio, geëvolueerd naar een academisch ontwerpbureau in 2019 is The Double Look vanaf 2024 een Masterproefstudio. Het is een masterproefstudio op de snijvlakken van architectuur en kunst, van tekenen en maken, van detailleren en creëren, van ruimte maken en ruimte beleven. De masterproefstudio houdt de vinger aan de pols en vertrekt vanuit de fascinaties van de student. Die student begeeft zich met al zijn kunde en kennis op deze snijvlakken.  

The Double Look is een plek waarin geprobeerd wordt, geëxperimenteerd wordt, ervaren wordt, steeds vanuit een open houding ten aanzien van context en omgeving. Kijken en herkijken is de basisactie die de student zich aanmeet en toepast op zijn omgeving, zijn context en zijn fascinaties. Dit klinkt abstract maar dit wordt heel concreet zodra de studio start. Het is een avontuurlijk en uitdagend traject waarbij we werken aan een scherpe manier van kijken, evalueren en kritisch handelen via het maken van ruimte. Dat laatste is een heel concrete manier van reageren en positioneren ten aanzien van een gekozen ruimtelijke en maatschappelijke context. 

The Double Look is a way of doing. Het start met het kijken (Look) en herkijken (The Double) naar contexten, fascinaties en producties. Deze handeling introduceert een multi-focaliteit die nieuwe inzichten genereert over de kwaliteiten van het onderwerp.  

Deze basisactiviteit die in een pedagogische context wordt geïntroduceerd, triggert de manier waarop een student naar zijn wereld en zijn productie in het bijzonder kijkt. Het wordt een proces van bewustwording van de betekenis van kijken. Het is een fenomenologische benadering van de dingen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze notie een (elementaire) kwaliteit is die een architect zou moeten belichamen. 

De begeleiding, de docenten, belichaamt het idee van snijvlakken gelinkt aan beeldende kunst en architectuur.  

De expertise van de kunstenaar Dimitri Vangrunderbeek (https://www.dimitrivangrunderbeek.org/) over de kwaliteit van de sculptuur en de expertise van de architect Thierry Lagrange (https://alt-architectuur.be/) over de architectonische detaillering creëren op zich reeds a double look. De docenten gaan in hun dialoog met de student iedere keer opnieuw vertrekken vanuit hun respectievelijke achtergrond met als gevolg a double look. Beide docenten zijn lid van de onderzoekscel The Drawing and the Space (www.thedrawingandthespace.info). 

Verwachte resultaten 

Eerste semester:  

De eerste semester is een begeleide zoektocht in enkele stappen naar de studenten hun repertoire en naar de thema’s die de basis gaan vormen voor de masterproef.  

Tweede semester: 

Het finale resultaat van deze masterproefstudio is afhankelijk van het ontwikkelde proces en is anders bij iedere student. Het resultaat getuigt in ieder geval van een gedreven attitude ten aanzien van het tekenen en het maken van materiële creaties. De architectuurtekening zowel als de materiële creaties zijn een hulpmiddel die de student aan het denken zet, inzicht geeft en een wereld creëert die de bezoeker meeneemt in zijn nieuwe ruimtelijkheid.  

We spreken van de agency of the drawing and the creation. De producties die ontstaan zijn concreet en getuigen van kennis en kunde (craftmanship). Ze spelen met de noties schaal 1/1, installatie, autonoom object, detail, materialiteit, sensitiviteit, … . De ruimtelijkheden die ontstaan zijn plaatsen waar expliciet ingezet wordt op de structuur en het detail als elementaire grammatica van deze plaatsen. 

Verder is er een reflectiepaper (5 pagina’s). Hierin weet de student kernachtig en beschouwelijk te duiden waar de masterproef over gaat. Deze tekst kan geschreven worden als een essay, een mijmering, een manifest, …, d.w.z. dat de literaire format door de student wordt bepaald in functie van de eigen persoonlijkheid, positie in het architectuurveld en het architectuurontwerp. 

 

Study trip (+ timing) 

De begeleiding van de eerste semester zal gepaard gaan met een gericht individueel bezoek dat vooraf wordt besproken. De plek zal bereikbaar zijn met openbaar vervoer en binnen een straal van 250km rond Gent. 

 

Taal 

Deze masterproef wordt in het Nederlands gedoceerd, maar de reflectiepaper zal in het Engels geschreven worden. De masterproef zal op het einde gepresenteerd worden aan een internationale jury, geselecteerd door de promotoren vanuit hun internationaal netwerk. 

 

Referenties 

We vinden het belangrijk dat een afgestudeerde een repertoire opbouwt die ook bestaat uit kunst en architectuur. Deze referenties blijven in je nabijheid en zorgen voor een continue dialoog. We geven alvast bij wijze van teaser een selectieve reeks referenties mee (kunst, architectuur, film, boeken, …) bij wijze van opmaat. 

 

  • Georges Perec, Ruimten rondom, Alfred Hitchcock 
  • Maurice Merleau-Ponty, Oog en geest, 2011, ISBN 9789073040007