< terug

(21-22) Real Life

Master 1 studio, Semester 2 Gent, Nederlandstalig
(zie ook Masterproef studio Brussel)
2021-2022 – Sophie Laenen – Harold Fallon

Real life
herdenken van bestaande sociale woonblokken

Foto: Ghandi, Molenbeek

“Het erfgoed van veel sociale woningen in Brussel heeft een keerpunt bereikt: De levenscyclus van verschillende materialen is aan het einde gekomen, de integratie van woningen in de stedelijke structuur moet worden herzien, de leefbaarheid en functionaliteit van gebouwen verdienen een bredere reflectie, …”
BMA Bouwmeester Maître Architecte, 2021,

Deze master studio is gebaseerd op een actuele vraag, gelanceerd door het team van de Bouwmeester Maître Architecte (BMA).
Deze heeft betrekking op de toekomst van bestaande sociale woonblokken en hun locaties, die een bredere reflectie vragen over de toekomst van het ‘recente erfgoed’ in de stad. Interessante debatten over hedendaagse topics als circulariteit en hergebruik komen uitgebreid aan bod. De studio werkt cross-over tussen 1e en 2de master. Verticale uitwisselingen werpen hun vruchten af.
Sociale huisvestingsprojecten impliceren een aantal extra uitdagingen, zoals de mogelijke voortdurende aanwezigheid
van inwoners, sociale diversiteit, het analyseren van typologieën, ruimtelijke en sociale interactie, etc.

Studio omschrijving (pdf)

Opdrachtfiche (pdf)