< terug

(21-22) Primary Structures

Tutors: Floris De Bruyn, Olivier Goethals
Academic year 2021-22, semester 2, Gent
Engagement: Craftsmanship

Studio Primary Structure doet ontwerpend onderzoek rond het ontwikkelen van een intelligente ruwbouw.

Hierbij wordt uitgegaan van specifieke cases, haalbaarheidsstudies aangedragen door de praktijk of maatschappelijke noodzaak. De uitdaging is om bij de realisatie van een project verder te kijken dan het concrete programma en te kijken naar de relevantie van de gebouwde structuur in de toekomst, zowel op vlak van culturele, sociale als ecologische duurzaamheid.

De directe context, de plek met al zijn randvoorwaarden is sturend in het ontwerp. Begrippen als hergebruik, permanentie, tijdelijkheid, flexibiliteit, autonomie, behoud, afbraak, nieuwbouw, industriebouw, ecologie, economie, sociologie worden tegen elkaar afgewogen.

Het eindresultaat is ontleedbaar en finaal reduceerbaar tot zijn primaire structuur die voorgesteld wordt als een autonoom product. Doelstelling is een continue onderzoek naar hedendaagse bouwstrategieën te koppelen aan concrete situaties. Bestaande voorbeelden van (anonieme) primaire architectuur worden in kaart gebracht en samen met de resultaten van workshops aan de hand van een eenduidige beeldtaal raadpleegbaar gemaakt in een krachtige blog. Een jaarlijkse digitale publicatie is het voorwerp van een terugkerend debat.

A city without traffic is a ghost town (Robert Moses 1960)

Kaduk…Kadukaduk…kadukaduk…kadukaduk…

Het ritmische geluid van de E17 is de vertrouwde achtergrond voor het dagelijkse leven in de woonwijken van Ledeberg en Gentbrugge.

Grote geluidsschermen en een snelheidsbeperking proberen de schade te beperken maar het geruis valt er niet mee weg te denken. Het viaduct is op en barst letterlijk uit haar voegen.

Een brok beton die in 2018 een lijnbus doorboort is de spreekwoordelijke druppel en doet de Gentse Bouwmeester in zijn pen kruipen. Hij zet de ‘brokkelbrug’ bovenaan op de politieke agenda.

In haar manifest ‘The death and life of great American cities’ neemt Jane Jacobs het op tegen de machtige Robert Moses en de modernistische town planners die met megalomane plannen Amerikaanse steden wilden doorsnijden met grote parkways.

Met de slogan ‘A city without traffic is a ghost town’ rechtvaardigden Moses en zijn volgers infrastructuurwerken als een viervaksautostrade tot in het hart van het stadscentrum.

Hiervoor moesten hele historische stadsdelen wijken die ze bestempelden als rommelige broeihaarden van criminaliteit. Jacobs pleitte voor behoudt van dit waardevolle stedenbouwkundig weefsel en hekelde de simplistische tabula rasa visie van de modernisten. Met haar literair manifest wakkerde ze het burgerprotest aan en slaagde er zo in om Greenwich van een grote expressway te vrijwaren al was het een druppel op een hete plaat. De auto bleef koning.

Naar Amerikaans voorbeeld werd in 1970 dwars door Gent de E17 aangelegd met de B401 als sluitstuk.

50 jaar later en met het Antwerpse trauma van de Lange Wapper vers in het achterhoofd heeft Gent een overlegtraject opgestart. ‘Via’ gaat uitgebreid in debat met alle stakeholders en buurtactiegroepen in de hoop tot een gedragen oplossing te komen.

8 voorstellen heeft het onderzoek opgeleverd om het ‘Complexe’ probleem het hoofd te bieden. Al deze voorbeelden zijn afgetoetst op hun leefbaarheid en impact op de buurt en keurig voorzien van een kostenplaatje. De actiegroepen betreurden deze zogezegd objectieve cijfers, aangezien de politiek hiermee een ‘objectieve’ financiële afweging zou kunnen maken. De ruimtelijke en ecologische potenties van elk scenario zijn namelijk niet meegenomen in deze studie.

In deze editie van Primary Structure gaan we op zoek naar de architecturale en ecologische potenties van deze 8 voorstellen. We bekijken de brug als een gebouw, een artefact, een primaire structuur die ondertussen deel uitmaakt van de geschiedenis van Gent. De verschillende scenarios geven verschillende invalshoeken hoe om te gaan met deze constructie.

De 21e eeuw is helaas minder zwart wit dan de jaren 60. Het is minder duidelijk wie in dit verhaal de ‘bad guy’ is. Gezien de gigantische uitdagingen die op ons af komen zullen de hedendaagse Jane én Robert het wel moeten bijleggen om samen tot een krachtige oplossing komen die die zowel op lokale als globale schaal steek houdt.

We organiseren tijdens de studio als onderdeel van de Primary Talks lecture series drie middaglezingen met relevante sprekers.

benodigde materialen Computer/laptop Maquettemateriaal

Leerresultaten zie ECTS fiche studiemateriaal

Mobiliteit, mensen, stad, ruimtelijk onderzoek viaduct B401

26/11/2018 51N4E Tractebel Granstudio

Complex project viaduct Gentbrugge Boek 1-4, www.viadewebsite.be

Online exhibition: FACTURE – Curating Craftsmanship 12/05-12-06

FACTURE Curating Craftsmanship Online Exhibition (Tumblr) Online Exhibition (Instagram) #curatingcraftsmanship #goingpublic_kul #onlineexhibition #wetrekkenonsplan #facture #wunderkammer LAUNCH:  Tuesday 12 May 2020 FINISSAGE: Friday 12 June 2020, 5.30 PM Please register on https://facture.eventbrite.nl in order to receive the link for the closing event ‘FACTURE’ ‘Facture’ is the act, process or manner of making. It is used to indicate […]

meer