< terug

(22-23) Primary Structure – Subtopia

Primary Structure – Subtopia

Masterstudio 2022-23, sem 1
Campus Sint-Lucas Gent
Taal: NL

Titularis: Floris De Bruyn
Mededocent: Olivier Goethals

Beschrijving inhoud en aanpak

In his 1956 book ‘Outrage’ Ian Nairn coined the term Subtopia. In it he attacked the loss of identity he found in generic town planning at the outskirt of towns.

This loss of identity can be associated with the well-known phenomenon of the Flemish urban sprawl. The architectural identity crisis becomes ever more pressing when smaller villages are confronted with the problem of increasing densification. Aside from the problem of adequate town planning there is another issue at stake. Generic urban typologies are implemented ignoring scale and context. Recent studies by Atelier Bouwmeester such as ‘Dorpelijkheid’ shows an increased interest in the topic in the architectural discourse.

Where the 19th century architect could fall back on his collection of models or the farmer who built his typical farm the contemporary postmodern architect, freed from history, struggles to find a connection to what is already there. Eager developers fill up the remaining gaps in these villages with wat could be called a thoughtless form of modernism.

To tackle this problem, we will select a small village and collect the typologies we can find that define its DNA. In the spirit of Nikolaus Pevsner (with whom Nairn collaborated and who made a collection of nearly every building in England), we will arrange and analyze their structural layout. Unlike Pevsner we will not discriminate. Every artefact will be considered from row houses on linear plots, gas stations, barns and supermarkets and examined in it’s potential to re-use it as an architectural open frame.   

From this research we will distract new or define existing structural typologies. This collection will be used to make an architectural intervention in the chosen village.

We work within the Craftmanship engagement. Structure and the detail are the driving force of the design. The course will focus on circular building methods within a theoretical framework.

 

Studio Primary Structure doet ontwerpend onderzoek rond het ontwikkelen van een intelligente ruwbouw.

Hierbij wordt uitgegaan van specifieke cases, haalbaarheidsstudies aangedragen door de praktijk of maatschappelijke noodzaak. De uitdaging is om bij de realisatie van een project verder te kijken dan het concrete programma en te kijken naar de relevantie van de gebouwde structuur in de toekomst, zowel op vlak van culturele, sociale als ecologische duurzaamheid.

De directe context, de plek met al zijn randvoorwaarden is sturend in het ontwerp. Begrippen als hergebruik, permanentie, tijdelijkheid, flexibiliteit, autonomie, behoud, afbraak, nieuwbouw, industriebouw, ecologie, economie, sociologie worden tegen elkaar afgewogen. Het eindresultaat is ontleedbaar en finaal reduceerbaar tot zijn primaire structuur die voorgesteld wordt als een autonoom product.

Doelstelling is een continue onderzoek naar hedendaagse bouwstrategieën te koppelen aan concrete situaties. Bestaande voorbeelden van (anonieme) primaire architectuur worden in kaart gebracht en samen met de resultaten van workshops aan de hand van een eenduidige beeldtaal raadpleegbaar gemaakt in een krachtige blog. Een jaarlijkse digitale publicatie is het voorwerp van een terugkerend debat.

We organiseren tijdens de studio als onderdeel van de Primary Talks lecture series drie middaglezingen met relevante sprekers.

Benodigde materialen

Computer/laptop

Maquettemateriaal

Leerresultaten

zie ECTS fiche

Studiemateriaal

About Buildings and cities podcast 84 Ian Nairn Subtopia
https://lnns.co/itSGY0R9wWK

Nairn, Ian. ‘Ian Nairn’s Subtopia, from June 1955’, 1 juni 1955. https://www.architectural-review.com/archive/ian-nairns-subtopia-from-june-1955.

Van Zeijl, G. ‘Het gelijk van Durand’. OASE 22 (1988): 18–23.

Durand, Jean Nicolas Louis. Précis of the Lectures on Architecture: With Graphic Portion of the Lectures on Architecture. Vertaald door David Britt. Los Angeles: The Getty Research institute, 2000.

Pevsner, Nikolaus. A History of Building Types. Thames and Hudson, 1976.

Lee, C.M. en Christopher. ‘The Deep Structure of Type’. In The City as a Project, onder redactie van Pierre Vittorio Aureli, 166–208. Berlin: Ruby Press, 2020.

Colquhoun, Alan. ‘Typology and Design Method’. Perspecta 12 (1969): 71–74. https://doi.org/10.2307/1566960.

Meer over timing en output in de pdf.