< terug

(21-22) Sociale Ruimte en Observatie

THEMATISCHE LIJN: Sociale Ruimte & Observatie

Interieurarchitectuur (open voor studenten architectuur)
Semester 1 en 2
Campus Brussel
Titularis Peter Vansteenkiste
Mededocenten Marlies Vermeulen & Sarah Martens

Opdracht : positioneren & PP_Codes

De opdracht is tweeledig Masterstudio & Masterproef en kan beschouwd worden als een doorlopende reis waarbij de reiservaring soms belangrijker is dan de uiteindelijke bestemming.

SEM 1 Masterstudio WAAR STA IK ?”

olv. Marlies Vermeulen & Sarah Martens POSITIONEREN & CARTOPOLOGIE

Waar sta ik? Wat bedoel je? Waar sta ik, in het veld? In mijn huis? Of, waar sta ik in de zin van positie innemen? Hoe sta ik in de discipline interieurarchitectuur? Hoe verhoud ik me tot mijn vakgebied? Maar ook, waar sta ik in mijn ontwerpproces? In welke mate is elk ontwerp, argument en inzicht deel van hoe ik de dingen ervaar en ‘bekijk’? In een masterjaar vragen we je om je onderzoekend op te stellen. Maar hoe doe je dat? Aan de hand van deze vragen word je uitgedaagd om jezelf als onderzoeksinstrument te leren kennen. Het doel is om bewuster te leren ‘zien’, ‘denken’ en ‘doen’. Deze vragen zullen je doen nadenken over een locatie, bepaalde thematieken en je eigen onderzoek -­‐en ontwerpmethodiek.

In de masterstudio gaan we voornamelijk aan de slag met de laatste vragen en zetten we in op je positie als ruimtelijk ontwerper ‘op locatie’. De tijd die we doorbrengen op locatie is miniem in vergelijking met de volledige doorlooptijd van schets tot oplevering. Nochtans, we veranderen de locatie drastisch. Hoe kan dat? En vooral, kunnen we de korte tijd de we op locatie doorbrengen enerzijds verlengen en anderzijds beter benutten. Want wat doe je eigenlijk op locatie? Waar kijk je naar? Hoor je ook zaken? En, wat zie je niet? Wat valt je niet op? En hoe verschillend is dat bij een andere ontwerper? En, hoe documenteer ik dat? In kaarten, tekeningen, modellen of foto’s? En, wat is daar dan weer de impact van?

PROGRAMMA

Gedurende de eerste weken nemen we je mee in onze eigen praktijk. Hoe doen wij dat? Welke methodieken bestaan er en wat kan ik ervan leren? Daarna vragen we je op heel precieze wijze om zelf op pad te gaan binnen de vijfhoek van Brussel. Je gaat Brussel proberen te begrijpen maar je zult vooral noteren, in een ‘logboek, hoe je zelf positie inneemt op een bepaalde locatie. Na deze 6 weken intensieve begeleiding verwachten we een presentatie. Niet zozeer over wat je hebt gedaan maar over je de komende periode zal oppakken. Want de tweede helft van de studio richt je helemaal zelf in. Je neemt positie in. Zowel thematisch, methodisch en qua locatie. We verwachten dan ook op het einde van de studio uitgebreid materiaal te hebben die ons toont waar je staat. Je hebt twee vierkante meter om ons mee te nemen in/naar jouw locatie.

Deze positie vormt dan ook de basis voor de masterproef.

SEM 2 Masterproef WAAR STA IK NU ?”

olv. Peter Vansteenkiste & Sarah Martens

POSITIONEREN & ONTWERPEN PRIVATE & PUBLIEKE CODES

Ontwerpen betekent afleren wat we denken te weten, geduldig de mechanismen achter onze reflexen ontleden en ons doordringen van het mysterie en de verbluffende complexiteit van onze dagelijkse handelingen

(Alain de Botton, De architectuur van het geluk, Amsterdam: Olympus, 2009, p. 275)

Na het dwalen, rondhangen, ontdekken, observeren, verblijven, werken, lokaliseren en reflecteren in ons twijfelgebied “binnen de vijfhoek van Brussel” ga je individueel de vraag stellen: ”WAAR STAAN IK NU?”. Het toevoegen van NU wijst op de tijd, een momentopname tijdens onze master_reis, een reflectiemoment bij uitstek. Vanuit de intentieverklaring kan je nu jouw onderzoeksveld afbakenen. Kan je NU als masterstudent een ontwerp positioneren in het Private-­‐Publieke spanningsveld?

Tijdens het observatie-­‐ en ontwerpproces worden codes als betekenisdragers gegenereerd. Deze Privaat-­‐Publieke codes gaan steeds over het menselijk gebruik en de betekenisgeving van objecten en in hun eigen context. Deze codes zijn deel van het alledaagse leven, omdat ze worden geconstrueerd, uitgedragen en gerepresenteerd door menselijke handelingen. Codes worden daarmee tastbaar, zichtbaar, hoorbaar en zijn dus te observeren. Het decoderen, coderen en hercoderen van ruimte wordt beschouwd als het werkveld bij uitstek voor interieurarchitecten.

Het traject dat een ontwerper doorloopt is opeenvolgend, observeren (perceptie), onderzoeken (analyse en studie van dit materiaal) en het ontwerpen als onderzoekend en innovatief traject.

Als onderzoeksmethode snijden we dwars doorheen private en publieke situaties en gaan die data (ver)beeldend vertalen (aan de hand van tekeningen, teksten en modellen) en inzetten in ons onderzoek.

Ontwerpen is hier dus opgevat als een proces van onderzoek, reflectie en dialoogvorming waarbij inzicht in de werking van het alledaagse leven gebruikt wordt om nieuwe mogelijkheden en denkrichtingen te exploreren. De vraagstelling en doelstelling van het ontwerpproces kan verschuiven, waardoor een spanning ontstaat tussen proces en product.

Lees de volledige studio omschrijving hier. (pdf)