< terug

(21-22) Ontij

Studio Ontij

Academiejaar 2021-22, semester 1, Gent
Engagement: Mediating Tactics

Open voor studenten interieur architectuur

Beeld: The Nightwatch, Francis Alÿs, 2004

Exploratieve ontwerpoefening met ‘de nacht’ als thematisch kader.

De nacht als paradoxale ruimte van rust en onrust, het duister en de inzichten, raad en onraad, ongemak, roes, angst, conflict, de ontijd, …

De studio wil een vrijplaats zijn waarin zonder taboe’s rond zowel esthetische als rond politieke/filosofische aspecten kan worden gewerkt.

Het resultaat –en zeker ‘de vorm’ ervan- is bij aanvang ongekend, de onderzoeks- en ontwerpmethode wordt in een reeks deeloefeningen en aan de hand van voorstellen/tests vanwege de individuele student ontwikkeld en er wordt in studio-verband (dialoog met docent en mede-studenten) gezocht naar expressieve uitingen van de ontwikkelde inhouden.

Transdisciplinair werken wordt daarbij niet geschuwd en alternatieve vormen van studio-werking en dialoog worden ingezet, via bijvoorbeeld (nacht)wandelingen, interventies van oud-studenten, architecten, kunstenaars, via bezoeken/reviews/jury’s…

Deze studio volgt op Studio De Sluier/The Veil, Studio Gevang, Studio Dood I&II, Studio De Onfeilbaren en Studio Werk.

OUTPUT

Ontwerpdossier (acties, beelden, modellen, tekeningen, …) op verschillende schaalniveaus met aandacht voor de interactie tussen de inhoud en het beeld, de materialiteit, precisie (poëzie), detail, …

Het onderzoeks- en ontwerpproces resulteert in een samenhangend en duidelijk geheel van presentatie (multimediale presentatie, autonoom-beeldende opstelling of andere), toelichting (mondeling en of schriftelijk) en juryverdediging (dialoog)

De output en de specifieke communicatievorm dient in relatie te staan tot het ingenomen standpunt, het concept en dient onafhankelijk van de auteur begrijpbaar te zijn. Denk daarbij aan: film, installatie, performance, tekst, tekening, maquette, …

Ingeval de Covid-situatie het toelaat wordt naar een tentoonstelling op locatie toegewerkt.

TEAM

Hugo Vanneste

Wegens afwezigheid op de ‘studiomarkt’ van 30 september kan je voor vragen mailen naar hugo.vanneste@kuleuven.be