< terug

(22-23) Shipyard: no grid_GNT

(22-23) Shipyard: no grid_GNT

Shipyard: no grid_GNT
Master studio 22-23, sem 1
Campus Sint-Lucas Gent, NL
Engagement: Mediating Tactics
Tutors: Carl Bourgeois, Annemie Demeulemeester

Studio beschrijving

– Twee studio’s – Brussel (ENG) en Gent (NL)
– Samenwerken en toch apart
– Twee schepen
– Werken op de schepen als conditie voor het denken
– Denken over dynamische en nomadische architectuur die durft te bestaan tussen de mazen van het bestaande : NO-GRID
– Samenwerken met POOL IS COOL vzw rond de nood aan een ‘openluchtzwembad’ in Brussel.
– Zwembad als symbool voor sociaal-maatschappelijke ontmoetingsinfrastructuur en natuurlijke ‘leefspil’ in het centrum van een wereldstad.
– Analyse (en ontwerp) van water als generator in/voor de stad.
– (Analyse en) ontwerp van tijdelijke no-grid infrastructuur en of ‘event’ als generator voor stedelijkheid.

Studio ‘Shipyard’ kent een traditie van nomadisch en dynamisch denken rond architectuur.
Die begrippen lijken lijnrecht te staan op het statische karakter dat architectuur (meestal) kenmerkt. Ons sedentair willen zijn vertaalde zich in versteende steden en gemeenschappen.
Nochtans schuilt in elk van ons de avontuurlijke nomadische drang van beweging en onderweg zijn.

Is de tegenwoordige ruimte gevolg van ons antropocentrisch gedrag en kan het herdenken van architectuur en beweging inspireren tot een betere wereld?

Drie jaar studio ‘Shipyard’ leerde ons dat architectuur in haar essentie minder nodig heeft dan we soms denken. Dat het niet (enkel) gaat over ‘ons comfort’ of ‘duurzame steden en gebouwen bouwen’ maar dat de echte ecologie van architectuur vertrekt van het ten gronde beschouwen van onze plaats van ‘zijn’ in (een emanciperende) relatie met alles (mens, dier, plant, ding…) wat ons vandaag omringt.
Dat onze rol als ontwerper vooral bestaat uit het (her)ontdekken van plekken. En als een dergelijke plek ‘goed’ is, mogen we ze zonder meer gerust een geslaagde architectuur mogen noemen, los van elk ‘design’ dat hiervoor al dan niet nodig is of was. En als ze (nog) niet goed is, moeten kijken naar de minimaalste ingreep die nodig is om dit alsnog te bewerkstelligen.

Deze gedachte leidde tot het uitschrijven van het volgende thema waar de Shipyard studio de volgende drie jaar op zal werken: NO-GRID.

We kennen allemaal het begrip ‘off-grid’, een beweging waar het bestaan los wordt gekoppeld van het (elektriciteits-)net, meestal op idyllische landschappelijke oorden waar de alomtegenwoordigheid van natuur voor een autarkisch (over)leven kan zorgen.
NO-GRID wil zelfs verder navigeren van alle kaders en netwerken die ons leven verankeren aan bestaande systemen. Niet uit verzet, maar uit een onstuitbare drang om tot exploratie te komen: een ontdekkingsreis op ongekende terreinen, tussen de mazen van het net.

Maar die exploratie wil geen simpele filosofie blijven. Ze wil net heel concreet zijn, handen uit de mouwen, gebruik makend van de bestaande kaders, al was het maar om ze leren te ontwijken.

Daarom een studio op twee campussen Brussel en Gent.

Lees meer in pdf en Miro.