< terug

(21-22) Learning in Brussels : the Impossible School

Docenten: Karen Kesteloot, Sophie Laenen
Engagement: Craftsmanship/Brussels way

Bouwen en beschouwen.  Beschouwen en bouwen

[Program – ] De studio IMPOSSIBLE SCHOOLS start vanuit de hypothese dat de vraag naar schoolinfrastructuur het aanbod aan vrije percelen overstijgt waardoor het bestaande patrimonium van Brussel moet aangesneden worden om te voldoen.

Het idee en de typologie van een school of leeromgeving wordt daarbij uitgedaagd, vertrekkende van de ruimtelijke, sociale en culturele wisselwerking met de wijk of de stad.

[Context – ] Brussel is de context. Hierbij vertrekken we van de complexe stedelijke gelaagdheid van een stad die beperkingen en opportuniteiten aanreikt. De wisselwerking tussen stad, cultuur en architectuur staat voorop.

Hoe zien we het tekort aan schoolinfrastructuur in te vullen in een complexe stedelijke gelaagdheid en wat zijn de invloeden die een stad of wijk kan uitoefenen op een leeromgeving? Wat als een leeromgeving de overdekte passages in de stad bezet of zich verspreid over de vergeten monumenten van de hoofdstad, of verweven komt te zitten in verschillende huizen(-blokken) – kan het noordstation een learning hub worden en palmen inburgeringsklassen de leegstaande kantoren van de noordwijk in?

[Vertrekpunt –] Noord-Zuid as, of la jonction BXL

Bestaande structuren en onbenutte plekken vormen de inzet. Architectuur vormt de tool om in onbruik geraakt patrimonium of lege plekken te transformeren. De transitieruimte, de klas en de gebruiker vormen het vertrekpunt om gevonden sites te hertekenen.

Onderbenutte, vergeten of (over-)beladen plekken in de stad vormen het speelveld om nieuwe onderwijsvormen ruimtelijk te gaan ontwikkelen. Structuren worden hertekend en krijgen nieuwe betekenissen. De make-over kan zich heel subtiel inbedden, of kan drastisch ingrijpen op het stedelijke weefsel. De nieuwe infrastructuur zet in op een nieuwe leeromgeving, maar raakt onvermijdelijk ook aan de stedelijke conditie. In dat opzicht kan een project zowel radicaal als delicaat zijn in de manier waarop wordt omgaan met de context. Vast staat de beoogde precisie op vlak van architectuurtaal, structuur en typologie.

[De (on)mogelijkheid van een school – ] Mogelijke sites in de stad worden uitgelicht en getoetst aan thema’s zoals hergebruik, publiek/collectief, gedeeld of meervoudig gebruik, flexibiliteit, afbraak, renovatie en nieuwbouw. We gaan daarbij dan ook voorbij aan de vooropstelling van een school – zowel pedagogisch als typologisch. De opties worden herdacht, en kunnen gaan van vakschool tot leercentrum, van hoger onderwijs tot volwassenenonderwijs.

[Getrapt proces – ] Elk semester is opgezet als een getrapt proces waarbij op gezette tijden wordt teruggekoppeld tussen analyse en ontwerp, tussen de klas en de plek, tussen de architectuur, de stad – en terug. De tekening en de maquette vormen daarbij onze tools, die van bij opstart worden opgezet als onderzoeks- en communicatie instrumenten.

Binnen de werking van de studio Impossible Schools staat onderzoek en verdieping centraal.
We bouwen voort op de kennis en ervaring uit vorige semesters en ontwikkelen een open platform om deze input te delen binnen de studio en binnen de engagement’s craftmanship/brussels way.

Lees hier de opdrachtfiche (pdf)

studentenwerk 2016-2017

Mathilde Jacobs en Anton Parys

meer

studentenwerk 2016-2017

Mathilde Jacobs en Anton Parys

meer

studentenwerk 2019-2020

2019 – 2020 Maxine Vanhoutte – Keyvan Ghanbarpour – Elias Boukari

meer

studentenwerk 2018-2019

2018 – 2019 Jora Declerck – Robbe Cornelis

meer

studentenwerk 2017-2018

2017 – 2018 Tatiana Darnovsky – Carole Dewandere

meer

Online exhibition: FACTURE – Curating Craftsmanship 12/05-12-06

FACTURE Curating Craftsmanship Online Exhibition (Tumblr) Online Exhibition (Instagram) #curatingcraftsmanship #goingpublic_kul #onlineexhibition #wetrekkenonsplan #facture #wunderkammer LAUNCH:  Tuesday 12 May 2020 FINISSAGE: Friday 12 June 2020, 5.30 PM Please register on https://facture.eventbrite.nl in order to receive the link for the closing event ‘FACTURE’ ‘Facture’ is the act, process or manner of making. It is used to indicate […]

meer