< terug

(22-23) Impossible Schools

IMPOSSIBLE SCHOOLS

Master studio 2022-2023, sem 1
Engagement: Craftsmanship

Campus: Sint-Lucas Brussel

Language: NL

Karen Kesteloot

www.studiobont.be

KU Leuven Faculteit Architectuur

instagram: @studiobont @impossibleschools


bouwen en beschouwen. beschouwen en bouwen.

[Uitgangspunt -] In deze studio vormen bestaande structuren in de stad de inzet. Architectuur vormt de tool om in onbruik geraakt patrimonium of lege plekken te transformeren. We denken van binnenuit om nieuwe scenario’s te formuleren. De gebruikers vormen het vertrekpunt om gevonden sites te hertekenen.

[Context -] Voor deze editie van de studio IMPOSSIBLE SCHOOLS gaan wij graag in op de vraag om de (on)mogelijkheid van onze architectuurschool in Gent in de Filature Nouvelle d’Orléans aan de Nieuwevaart te Gent te onderzoeken. De plek dient zich aan en KU Leuven wil graag de opties voor de uitbreiding van onze faculteit aftoetsen.

Zie ook link.

[De (on)mogelijkheid van een school – ] Wij gaan met onze studio deze concrete uitdaging aan, voegen ons in het debat, gaan in directe dialoog met de stakeholders, duiken in de gebouwde materie, as found…. in situ, via plannen en historische documenten.

[Methode – ] De voorgestelde site zal worden uitgelicht en getoetst aan thema’s hergebruik van structuren, bouwelementen, maar ook gedeeld of meervoudig gebruik, publiek en privaat, intelligent casco, flexibiliteit, – De plek wordt hertekend en krijgt via renovatie, afbraak en (ver)nieuwbouw nieuwe betekenissen. De make-over kan zich heel subtiel inpassen, of kan drastisch ingrijpen op de bestaande structuren.

[Stadsgebouw 2.0 -] We denken na over een nieuwe leeromgeving. Hoe bedenken we een schoolgebouw als stadsgebouw. Een plek van ontmoeting. Gastvrij. Een publieke thuis. Vanuit deze benadering stellen we onvermijdelijk vragen over de stedelijke conditie waarin we leven en leren.

Hoe gaan we om met de binnen- en buitenruimte die zich aandient, wat met de stromen? Niet enkel circulatie, maar ook bouwstoffen en afvalstromen hebben hun footprint.

Zie ook link naar het stadsessay #4 van de stadsbouwmeester Gent over het stadsgebouw

[Output -] Het project voor een (on)mogelijke school kan zowel radicaal als delicaat zijn in de manier waarop wordt omgaan met context en programma. Vast staat de beoogde precisie op vlak van architectuurtaal, structuur en typologie. De (on)mogelijkheid van een school wordt heel reëel als we nadenken over het hergebruik van structuren met het oog op de toekomst. Sleutelwoorden daarbij zijn: detail, structuur, materialiteit, tekening, tactiliteit, context, proces,…

[Teamwork -] In deze studio werk je in duo aan één gezamenlijk project.

[Getrapt proces – ] Elk semester is opgezet als een getrapt proces waarbij op gezette tijden wordt teruggekoppeld tussen analyse en ontwerp, tussen de klas en de plek, tussen de architectuur, de stad – en terug. De tekening en de maquette vormen daarbij onze tools, die van bij opstart worden ingezet als onderzoeks- en communicatie instrumenten.

[Craftmanship – ] Binnen de werking van de studio Impossible Schools staat onderzoek en verdieping centraal. We bouwen voort op de kennis en ervaring uit vorige semesters en ontwikkelen een open platform om onze input te delen binnen de studio en binnen het engagement craftmanship.

Hallo wereld!

Welcome to KU Leuven Faculteit Architectuur blogs. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

meer