< terug

(21-22) Grand Tour

Masterproef, Gent, 21-22
Promotoren: Carl Bourgeois, Hugo Vanneste en Ruben D’Hont

Beeld: Thomas Patch, A View of Tivoli (1750-1754).

Is je masterproef het meest individuele en autonome werkstuk van je opleiding ?

Sommigen zullen zeggen van wel.

Maar wij zijn eerder in de overtuiging dat de masterproef net op dat spanningsveld zit tussen uiterst-individueel denken, en het grote collectief.

Je opleiding is een zoeken naar jezelf. De praktijk (in eender welke vorm) is positie nemen in de maatschappij.

Deze masterproef, het kruispunt tussen beide.

Wij willen dat kleine individuele denken helpen plaatsen in dat grote collectief.

Door jullie letterlijk te leren kennen als groep en als persoon.

Door jullie te laten werken als team  (aan een collectieve werkplek) en onderling te laten debatteren over ieders individueel werk.

Hoe gaan we te werk ?

We zetten twee reismomenten in.

Een eerste organiseren wij :

Week 7 ergens in november. Montavoix. http://montavoix.blogspot.be

Een plek waar comfort bewust ontbreekt,

Waar we ons als groep moeten organiseren, om intens (24/24-7/7) ‘school’ te houden in het niets. Waar gebrek leidt tot gesprek. Waar collectief debat en individuele vrijheid heersen.

Een tweede reis organiseren jullie :

Solo. Met een beperkte opdracht. Ver of dichtbij huis, als het maar alleen is.

Naar voorbeeld van de Grand Tour https://nl.wikipedia.org/wiki/Grand_tour uit de 18e-19e eeuw, worden jullie individueel op pad gestuurd (binnen de grenzen van Europa en met de aanbeveling hoofd- (en zo mogelijk ook andere) steden en spectaculaire plekken te mijden).

Tijdens je reis verzamel je materiaal volgens vooraf vastgelegde protocollen. Dit materiaal moet je in staat stellen een positie in te nemen ten aanzien van een zelfgekozen thema of onderwerp.

De  twee ervaringen dienen je standpunt. Wie ben ik als ontwerper? Waar ben ik mee bezig geweest en waar wil ik naar toe? Wat is mijn nalatenschap voor de onderwijsgemeenschap? Wat is de ideale stapsteen voor mijn vervolgtraject.

Wat ontdek ik in het werk dat ik al gemaakt heb, en waar raakt mijn doen en laten wat ik tegenkom in de wereld?

Deze ‘grand tour’ (de solo-reis, maar in haar verlengde je hele masterproef) is tegelijk een ‘tres petit tour’ (trois petits ronds et ils s’en vont) omdat hij groots is voor jezelf en dikwijls ontstaat uit het kleine verschil.

Omdat hij intens en diepgaand, obsessief en maniakaal durft te denken en te ageren op het meest banale en essentiële : het leven.