< terug

(22-23) Gelaagdheid - The Building and the City

Master Architectuur 2022-23

Campus Sint-Lucas Gent

Docent: Mark Macken

Gelaagdheid (NL)

Opdracht

Deze studio is een ‘verticale studio’ met de masterstudio van Klaas Goris en Wim Goes “The building and the city”. Bekijk ook die opdracht.

Ze doorloopt hetzelfde parcour van deze masterproef via een vooropgesteld stappenplan.

Een pré – masterpoef in dezelfde stad, Arles in Frankrijk.

Op een kleinere schaal worden de meest fragiele plekken met een ruimtelijk ontwerp (+/- 1500 m2) ingevuld.

In deze studio focussen wij op het inhoudelijk en ruimtelijk benoemen van een visie; over welke positie een bijzonder authentiek gebouw kan innemen in deze stad.

Wij starten daarvoor vanuit 2 case studies.

Case study 1:

Start bij het lezen van enkele theoretische visies over architectuur

Case study 2:

Start bij het bestuderen van ruimtelijke axonometrieen en conceptmodellen over architectuur.

 

Methodiek

Case study 1:

Als insteek leest elke student enkele hoofdstukken uit drie iconische boeken met historische uitspraken, thema’s, uitgangspunten, visies.

Met Aldo Rossi, Robert Venturi, en Rem Koolhaas, als mentoren.

  • The architecture of the city van Aldo Rossi
  • Complexity and contradiction in architecture van Robert Venturi 1966
  • Elements of architecture van Rem Koolhaas 2014

Deze soms tegenstrijdige visies vormen een kapstok voor een persoonlijke conceptuele visie over het gebouw en de stad.

Zie het voorbeeld van studenten uit het boek “ Complexity and contradiction in architecture” van Venturi. (Analytische tekening van studenten BA 36 – 2022-2023. Shodan house Le Corbusier).

Complexity and contradiction R. Venturi 1966
Le Corbusier, Shodhan House
Grafische voorstelling: Open en gesloten | het verknippen van volumes 

Wat Venturi schrijft over open en gesloten gevelvlakken en het verknippen van volumes, … , in het Shodan House van Le Corbusier is analytisch weergegeven in deze axonometrie.

De gekozen thema’s uit de boeken worden dus analytische ruimtelijke tekeningen en vormen de conceptuele basis om zelf mee aan de slag te gaan.

Door de geschreven taal om te zetten in tekeningen.

Case study 2:

In de tekeningen voor House IV illustreert P. Eisenman met een reeks axonometrieen de transformaties van een basiskubus naar een hoogontwikkelde ruimtelijke configuratie. De tekeningen zijn gebaseerd op een generatief regelsysteem, waarbij elke volgende beweging een reactie is op de laatste. De kubus wordt gesneden, verlengd en geroteerd totdat de uiteindelijke vorm is bereikt, ongeacht functie en programma.

Met Peter Eisenman als ruimtelijke analist, deconstructivist.

Peter Eisenman MoMA 2022 / 21 works online

Peter Eisenman HOUSE VI, Cornwall; Connecticut (2 from 14 Transformations [Axonometric])

https://www.moma.org/collection/works/120930

Het redundant (gelayerd) systeem dat Eisenman beschrijft namelijk de muur – en het kolommen systeem, vormt de basis van een virtuele geschakelde ruimtelijkheid en wordt als tool ingezet voor een zelf ontworpen gelaagde ruimtelijkheid.  

Een speeltuin van ruimtelijke mogelijkheden.

Synthese output

Deze ruimtelijke tekeningen en hun modellen gaan wij loslaten op de contexten. Ze gaan mee vorm geven aan jullie ruimteconcept door ze in dialoog te plaatsen met de culturele demografie, cultuur, geschiedenis, sociale aspecten, architecturale historische kwaliteiten, programma’s, scenario’s .. van deze stad.

Kalender: 

W1       – intro, start analyse

W2       – case studies analyse + lezing + tekeningen

W3       – case studies analyse + lezing + tekeningen

W4       – conceptualisering tekeningen naar modellen + structuur

W5       – conceptualisering tekeningen naar modellen + structuur

W6       – conceptualisering tekeningen naar modellen + structuur

W7       – ontwerp + scenario’s + programma + structuur

W8       – ontwerp + scenario’s + programma + structuur

W9       – ontwerp + scenario’s + programma + structuur

W10     – ontwerp + scenario’s + programma + structuur

W11     – ontwerp + details

W12     – ontwerp + details

W13     – test jury met opbouw verhaal in draft

W14     – finale jury