< terug

Roadbook voor Eskimonië

ROADBOOK VOOR ESKIMONIE

Masterproef 2020-21, Brussel
Docent: Wim Goossens

Vertrek mee op ontdekkingsreis naar Eskimonië. Er is geen uitgestippeld pad, alleen een roadbook (een boek gebruikt om door onzeker terrein te navigeren) dat gaandeweg geschreven wordt, met instructies (ontleend aan het Latijnse instruere; onderricht of aanwijzing) opgebouwd rond het concept van het ruimtelijk affect (Shouse, E. (2005) “Feeling, Emotion, Affect.” in: M/C Journal 8.6. <http://journal.media-culture.org.au/0512/03-shouse.php>).

Eskimonië is de actualisatie van een fictief (gecreëerd door de verbeelding) gecureerd landschap waar architectuur als een ruimtelijke expressie van het affect ervaarbaar en bespreekbaar wordt gemaakt door poëtische (samengaan van vorm en betekenis, voorbij het ogenschijnlijke, prozaïsche) nevenschikking (betekenis door nabijheid) in een gegeven fysieke context (het voormalige onthaal in MEUROP) van artefactuele (Janssens, N. (2013) “Poetic Knowledge Building and Transdisciplinarity: the Role of the Artefact.” in: Knowing (by) Designing. Presented at the Knowing (by) Designing conference, Luca, KU Leuven, Brussels, pp. 355–363) constituanten (fr.: chacun des corps simples qui forment un corps composé) die het resultaat zijn van een intuïtief (ver)dwalen met het roadbook.

Als reisgezellen inspireren we elkaar en zoeken (exploreren doorheen het ontwerpen) samen een weg; schrijven, spreken en maken informeren (ontleend aan het Latijnse informare; vorm geven aan) elkaar. Instructies en artefacten kennen daarom geen volgtijdelijk, maar staan in een wederzijds ontwerpverband en worden ‘en cours de route’ ontwikkeld. Wie dit avontuur aangaat, schrijft dan ook mee aan het roadbook.

Finaal zal het roadbook zes instructies (het ontwerpen en articuleren van de instructies is een methode om het ruimtelijk affect te conceptualiseren) omvatten voor respectievelijk een OBJECT, een INSTALLATIE, een INGREEP, een PERFORMANCE, een EXPERIMENT en een INSTRUCTIE. Samen zullen ze een pedagogisch coherent geheel vormen, dat zinvol is in een curriculum (ontleend aan het Latijnse curriculum; baan van een hemellichaam) waar alles draait rond architectuur (in deze context niet te begrijpen als een objectieve of stabiele materiële realiteit, maar als onstabiele blokken tijdruimte, die zich als structuur laten onderscheiden van de omgeving op basis van waarneembare intensiteitsverschillen die een prepersoonlijke respons kunnen teweegbrengen in het lichaam en daardoor het plaats-bewustzijn activeren).

Al onze gesprekken en handelingen brengen de productie in relatie tot jouw en mijn eigen onderwijs- (expressie, mixed media, atelier, kleurtheorie, pedagogie en curriculumvorming) en (academische) ontwerppraktijk (ARSIS, lava architecten, zelfstandig architect, AVDAK, VOLUME X), zijn gericht op het cureren (het cureren als leervorm hercontextualiseert de relatie tussen theorie en praktijk door ruimtelijk beeldend denken te introduceren in de ontwikkeling van een theoretisch argument en incorporeert discursief denken in de ontwikkeling van een materiële realiteit) en zijn de voedingsbodem voor het ontwikkelen van de bemiddelingsinstrumenten (facilitator voor dialoog, kennisontwikkeling en -uitwisseling) en een katern in de catalogus voor zij die na ons in ons voetspoor treden in het ontdekken van Eskimonië.

ESKIMONIE.NET, EEN GLIMP VAN ESKIMONIE

Lees hier de volledige studio tekst. (pdf)

Presentatie: