< terug

(21-22) The Elephant in the Jewelbox

2021-22, sem 2
Campus Sint-Lucas Gent
Docent: Jan De Moffarts
Engagement: Legacy

De studio exploreert ontwerpvraagstukken in een waardevolle context. We gaan op zoek naar ontwerpstrategieën in een kader met 1001 randvoorwaarden om de spreekwoordelijke olifant in de kamer te ontwerpen.

Is restauratie de kunst van het contrast, cammouflage, integratie, herinterpretatie, assimilatie, hergebruik, of confrontatie? Wat is de beste strategie, eerlijkheid, geschiedenisvervalsing, harmonie, contrast? Wat ons interesseerd is de dialoog tussen oud en nieuw.

In de studio doorlopen we methodologieën om het proces te structureren. We starten met het ontrafelen van de bouwgeschiedenis, sonderingen en inventarisatie ter plaatse. Vervolgens bepalen we wat waardevol is en wat niet. Wat is het potentieel. Hoe kunnen we het verhaal beleven en ontsluiten.

We exploreren de thematiek aan de hand van één van de volgende twee cases:

De eerste case is de neogotische Audomaruskerk in Anderlecht die een nieuw leven krijgt als circusschool, cafe en lokale bibliotheek. Hoe wordt de kerk opnieuw een ontmoetingsplek in de stad en in de gemeenschap.

De tweede case is de citadel van Diest. De stad Diest kocht de leegstaande citadel in 2015. Ze wil de kazerne als bakermat van haar geschiedenis inlijven in het stedelijk weefsel door de citadel te programmeren met publieke en commerciele functies en te verbinden met het de stad door de heuvel ertussen te bewonen.