< terug

Δt

Supervisor(s) Arnaud Hendrickx en Filip Mattens
Campus BXL
Language EN/NL
Studio or individual? Individual
Max number of students? 3

 

Description of the project:

Architectuur duurt; gemiddeld een dikke eeuw lang, maar soms ook een enorm veelvoud of een minuscule fractie daarvan. Of het nu gaat over millennia’s, eeuwen of seconden, ‘de tijd bijt’. Niettegenstaande leven we als architect soms met het idee dat we bij de oplevering een finaal architecturaal product afleveren dat goed mogelijk weerstand moet bieden tegen de tand des tijd. Δt wil deze verhouding van architectuur met de tijd in vraag stellen. Dit kan natuurlijk op erg uiteenlopende manieren, bijvoorbeeld door in te zoomen op de duur van het fysieke bestaan van de architectuur en de verschillende kritieke fases daarbinnen. Je kan daarbij te tand des tijds te omarmen of net de onder- of bovenlimiet van de weerstand tegen de tand des tijd opzoeken (van efemere lichtflits of vluchtige wolk tot granieten monoliet). In plaats van te focussen de bestaansduur van de constructie zou je ook dieper in kunnen gaan de duur van onze ontmoeting met een architecturale fysieke realiteit of op het vermogen van architectuur om onze beleefde tijd te manipuleren.  Samengevat: met deze individuele masterproef wil diegene die ervoor zou kiezen de tijd geven om zich grondig te verdiepen in het architecturale vermogen van tijd.

Binnen de studio SV-ON-PO-GI opereert Δt als een mini ontwerpbureau waarbij je samen met één of twee andere medewerkers ingezet wordt in een ontwerpend onderzoeksproject naar het architecturale vermogen van tijd. Op basis van je portfolio wordt in samenspraak met de de andere architecten van het bureau een concrete persoonlijke onderzoekslijn (issue, case and method) toegekend. Ontwerpend onderzoek zal daarbij steeds centraal staan maar kan gecombineerd worden met documentatie (case-studies, bronnenonderzoek, …). De output kan dus erg divers zijn. Wel kan meegegeven worden dat gezien de focus of de tijdsdimensie elk voorstel steeds zal bestaan uit meerdere momentopnames die telkens een kritieke toestand doorheen de tijd tonen (reeks maquettes, tekeningen, beelden…).

Moest je in iets zoals de volgende zaken interesse hebben ben je zeker welkom in deze expertisecel:

Filosofische of wetenschappelijke conceptualisaties van tijd, bijvoorbeeld:
beleefde tijd vs kloktijd / la durée (Bergson)
tijd-ruimte (Einstein)
heterotopie (Foucault)
entropie (Prigogine)

De architectuur van/voor seconden en uren, bijvoorbeeld:
Immediate architecture (Hans Hollein, Architekturpillen, 1967; Yves Klein, air architecture, 1960’s; Diller Scofidio + , Blur Building, 2002; Studio for Immediate Spaces at the Sandberg Institute, Cinematografische ruimte, …

De architectuur van/voor decennia, bijvoorbeeld:
De intelligente ruïne van Bob van Reeth; The Principles of Open Building van John Habraken; Palliatieve monumentenzorg: ontwerpen van een afbouwen van bestaande gebouwen; Het inzetten van verwering en vergankelijkheid bij het ontwerpen van nieuw bouwwerk

De architectuur van/voor millennia
Architectuur op geologische schaal: zoals bijvoorbeeld Onkalo, een opslagplaats voor nucleair afval die 100.000 jaar moet stand houden; De zaadbank in Spitsbergen; Kunstwerken zoals Olympia van David Claerbout (a real time animation of the disintegration into ruins of the Berlin Olympic stadium over the course of a thousand years); Long-term communication attempts zoals nuclear waste warning messages (communication intended of magnitude of 10,000 years) en the Voyager Golden Record (artefact intended for any intelligent extraterrestrial life form who may find them)

De architectuur van/voor de eeuwigheid
Tijdsreizers zoals mummies…