< terug

(22-23) De Kooi

De Kooi

 

                                                              Wer bin ich in einer anderen Sprache?

                                                                              Kommen die Metaphern mit mir mit?

 

                                                                   Uit Mi Scusi’, Teho Teardo & Blixa Bargeld

 

Academiejaar 2022-23, semester 1, Gent
Engagement: Mediating Tactics
Architectuur (open voor studenten interieurarchitectuur)

Exploratieve ontwerpoefening met ambiguïteit binnen de Kunsten en de Architectuur als thematisch kader.

In een ontwerpproces wordt veelal vertrokken vanuit referenties of eerste modellen en concepten die zich liëren aan ‘de kunsten’, activisme, de literatuur, de filosofie, …, en waarin de conceptuele intenties helder te onderscheiden zijn, waarna de stap wordt gezet naar een architectuur van ruimten die in plannen en modellen kunnen worden gevat. Hierbij worden al te vaak de ambiguïteiten die de rijkdom of kwaliteiten van het concept bevatten verlaten, gekortwiekt, gereduceerd, …, dit hoewel het nèt die ambiguïteiten zijn die, dikwijls sluimerend, de kern uitmaken van zowat de volledige menselijke ‘productie’ in taal, architectuur en van het ‘zijn’ an sich…

Want meestal ligt in deze ambiguïteiten ‘het narratief’, ontstaat de twijfel en de discussie, wordt de lezing of de interpretatie niet vastgelegd maar blijft ze ‘open’.

De studio wil inzetten op enerzijds een proces van conceptualisering naar planvorming bij middel van het werken op verschillende ruimtelijke schaalniveaus en anderzijds op het ‘vrij’ inzetten van media. Beide hebben tot doel de ruimte van de ambiguïteit en de paradox binnen ontwerpprocessen te leren onderkennen èn te omarmen. Hierbij wil de studio een vrijplaats zijn waarin zonder taboe’s rond zowel esthetische als rond politieke/filosofische aspecten kan worden gewerkt.

Het resultaat –en zeker ‘de vorm’ ervan- is bij aanvang ongekend. De onderzoeks- en ontwerpmethode wordt in een reeks deeloefeningen en aan de hand van voorstellen/tests vanwege de individuele student ontwikkeld en er wordt in studio-verband (dialoog met docent en mede-studenten) gezocht naar expressieve uitingen van de ontwikkelde inhouden.

Transdisciplinair werken wordt daarbij niet geschuwd en alternatieve vormen van studio-werking en dialoog worden ingezet, via bijvoorbeeld wandelingen, interventies van oud-studenten, architecten, kunstenaars, via bezoeken/reviews/jury’s…

Deze studio volgt op Studio De Sluier/The Veil, Studio Gevang, Studio Dood I&II, Studio De Onfeilbaren, Studio Werk en Studio Ontij.

OUTPUT

Ontwerpdossier (acties, beelden, modellen, tekeningen, …) op verschillende schaalniveaus met aandacht voor de interactie tussen de inhoud en het beeld, de materialiteit, precisie (poëzie), detail, …

Het onderzoeks- en ontwerpproces resulteert in een samenhangend en duidelijk geheel van presentatie (multimediale presentatie, autonoom-beeldende opstelling of andere), toelichting (mondeling en of schriftelijk) en juryverdediging (dialoog)

De output en de specifieke communicatievorm dient in relatie te staan tot het ingenomen standpunt, het concept en dient onafhankelijk van de auteur begrijpbaar te zijn. Denk daarbij aan: film, installatie, performance, tekst, tekening, maquette, …

Ingeval de Covid-situatie het toelaat wordt naar een tentoonstelling op locatie toegewerkt.

TEAM

Ruben D’Hont

Hugo Vanneste

Beeld: Still uit Brutti, Sporchi e Cattivi, Ettore Scola (1976)

 

Concreet

Concreet zal de oefening erin bestaan een scenografie (*1) te ontwerpen (in maquette, diorama, installatie, film of tekeningen) voor een ruimte in de tijd waarbij een subject (*1) zich verhoudt tot de ruimtelijke context (verhaal) en waarbij ambiguïteiten die in deze context voorkomen, of die in de specifieke verhouding van het subject versus de context liggen, worden onderzocht en verbeeld.

*1: een architecturale ruimtelijke (van de ‘publieke ruimte’ tot het interieur) scenografie met aandacht voor detail en materialiteit.

*2: persoon/personen/personage(s), welbepaald (kind, ‘fellow-creature’ vb. hond,…).

 

Er wordt in groepen gewerkt waarbij er ingezet wordt op een samenwerking tussen architectuur- -en interieurarchitectuur-studenten.

 

Timing

W1                Assemblea

W2                Introductie / lezingen

W3 – W5       Opzetten van testomgevingen

W6                Review met externen en docenten masterproef IA

W7                Bezoek tentoonstelling en/of workshop

W8 – W13    Uitwerken film, installatie, performance, tekst, tekening, maquette, diorama, …

W14              Evaluatie onder juryvorm op een tentoonstelling