< terug

re-FORMAT: De laureaten en hun werk: KU Leuven alumni Oksana Savchuk, Heleen Sintobin

NL/ Hoe kunnen design en architectuur kritisch denken aanmoedigen? Die vraag is het vertrekpunt van de nieuwe editie van FORMAT. Door de coronapandemie verliep het traject van de acht laureaten anders dan gewoonlijk. FORMAT werd re-FORMAT. Ze moesten alles herdenken, herschikken, herformuleren.

De laureaten delen dezelfde ambities om maatschappelijke kwesties aan te pakken. Gaande van alledaags racisme, over sociale huisvestiging tot de uitputting van natuurlijke grondstoffen: deze lichting designers en architecten ontwerpt nieuwe manieren om het publiek te betrekken bij urgente problematieken.

Na een lang begeleidingstraject zijn ze eindelijk aan het eindpunt toegekomen: de groepstentoonstelling, waarin ze acht nieuwe werken presenteren.

EN/ How can design and architecture encourage critical thinking? That question is the starting point of the new edition of FORMAT. Due to the coronapandemic, the trajectory of the eight laureates was different than usual. FORMAT became re-FORMAT. They had to rethink, rearrange and reformulate everything.

The laureates share the same ambitions for tackling social issues. From everyday racism to social housing to the exhaustion of natural resources: This group of designers and architects designs new ways of engaging the public in urgent issues.

After a long trajectory of coaching, they have finally reached their destination: the group exhibition, in which they present eight new works.