< terug

Bekendmaking Meesterproef 2019 Sociaal Wonen

Met de Meesterproef Sociaal Wonen willen de Vlaamse Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) en het Platform Kunst in Opdracht een nieuwe generatie ontwerpers warm maken voor projecten binnen de sociale huisvesting, en frisse en creatieve ideeën genereren voor innovatief sociaal wonen.

De Meesterproef Sociaal Wonen geeft net afgestudeerde architecten en kunstenaars de kans om projecten te realiseren waarmee de huisvestingsmaatschappijen zelf instapten. Het gaat telkens over eerder kleinschalige projecten, maar met een specifieke vraag naar of nood aan innovatie.

De winnende voorstellen voor de negen projecten van de Meesterproef tonen de ambitie van de jonge ontwerpers om creatief om te gaan met sociaal wonen.

Alle voorstellen zijn terug te vinden op www.meesterproef.vlaanderen.

Bij volgende projecten zijn alumni van de Faculteit Architectuur betrokken: