< terug

De gezonde en veerkrachtige gemeente – Do or die: lessen uit de pandemie voor de klimaatverandering (1-2/10)

Op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober organiseert VIBE samen met Bond Beter Leefmilieu en KU Leuven – Faculteit Architectuur (Luc Eeckhout) het VIBE-congres ‘De gezonde en veerkrachtige gemeente’.  Studenten krijgen een mooi kortingstarief!

De coronapandemie drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten. Mensen hebben nood aan meer groen op wandelafstand van hun woning, meer natuurlijke elementen in hun buurt, meer lokale winkels in de buurt, meer veilige wandel- en fietsruimte… Aanpasbaarheid is sinds de pandemie de key issue op de stedenbouwkundige en ruimtelijke agenda. Het VIBE-congres laat je zien welke stappen jij moet zetten om tot een toekomstgerichte, gezonde en veerkrachtige gemeente te komen. Hoe laat je buurten, wijken en ganse steden meebewegen op de stroom van veranderingen? Ontdek het op 1 en 2 oktober!

Het VIBE-congres ‘De gezonde en veerkrachtige gemeente’ focust op de stedenbouwkundige en ruimtelijke lessen die we uit de coronapandemie kunnen trekken. Op het eerste zicht zijn gezondheid en klimaatverandering thema’s die weinig met elkaar gemeen hebben. Onze sprekers bewijzen je net het tegendeel. Toekomstbestendige stads- en dorpskernen zijn noodzakelijk als we een gezonde en leefbare omgeving voor de inwoners willen garanderen.

Het VIBE-congres gaat over meer dan theorie alleen. Ook praktijkvoorbeelden en inspirerende cases komen tijdens dit tweedaagse congres uitvoerig aan bod. Ga op ontdekking in het Brusselse en bekijk hoe onze hoofdstad zich ontpopt tot een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. Tussendoor krijg je voldoende tijd om te discussiëren en ideeën uit te wisselen met de andere deelnemers. Leer hoe anderen hun projecten en de bijbehorende knelpunten aanpakken. Je gaat ongetwijfeld naar huis met een schat aan inzichten en ideeën.

Donderdag 1 oktober

  • De regeneratieve gemeente als kader (Luc Eeckhout, KU Leuven / evr-architecten)
  • Wat betekent klimaatverandering voor Vlaanderen? (Johan Brouwers, VMM)
  • De impact van klimaatverandering en groenblauwe netwerken op de gezondheid (Hans Keune, Universiteit Antwerpen)
  • Hoe kunnen we onze ruimte gezonder en klimaatrobuuster vormgeven? (Claire Laeremans, LAMA landscape architects)
  • Van theorie naar praktijk: de Walkabilityscore (Dries Vannieuwenhuyze, Vlaams Instituut Gezond Leven)
  • Van theorie naar praktijk: de Kindnorm (Pieter Ledeganck, Gezinsbond)
  • Keynote ‘Adaptieve planning in perspectief’ (dr. Ward Rauws, Universiteit Groningen)
  • Debat

Vrijdag 2 oktober

  • Bezoek aan voorbeelden van aanpasbare stedenbouw in Brussel

Inschrijven kan via deze link. Meer informatie kan je steeds terugvinden op www.vibecongres.be.