< terug

LucAs – Architecture book #2 The Eugeen-Tanja Selection

NL

De publicatie ‘LucAs Architectuurboek #2 De Eugeen-Tanja Selectie’ gaat over het architectuurproject, het project van de student.
Het idee van een selectie ontstond toen docent Eugeen Liebaut de school verliet, einde 2017.  Zonder veel gedoe werd de ‘kleine grote’ en de ‘grote kleine’ prijs ‘tanja-eugeen-lucas’ een feit.
In deze publicatie willen we het hebben over elementaire begrippen als ruimtebeleving, lichtinval, structuur, materialiteit… maar ook over het presenteren, de schaal, het intrigeren, de schoonheid. We willen deze elementen in eerste instantie tonen. Eén beeld zegt vaak meer dan een bladzijde lang betoog.
Deze publicatie is zowel een manifest als een naslagwerk. De selectie van projecten dient als basis voor een dialoog tussen studenten onderling en tussen docenten en studenten en de buitenwereld.

Het comité wil alvast alle studenten en docenten die werk hebben ingezonden bedanken voor hun inzet en enthousiasme!

‘LucAs – Architectuurboek #2 De Eugeen-Tanja Selectie’:
Auteurs: studenten Amber Van De Rostyne, Amelie Bimberg, Elke Meiresonne, Elya Delanote, Tim Schautteet, Linde Redant, Robbe Schelfhout, Suzan Vercaempst, Emma Herregods, Gabrio Rogiers, Gauthier Algoet, Issa Driesen, Job Borgonjon, Julie Hilderson, Liese-Lore Avermaete, Lore Delputte, Ludwig Vandenbergen, Sander Despriet, Dries Van Cauter, Maaike Snel, Matthis Adam, Robbe Cornelis, Jora Decleck, Stijn Maes, Max Stabel, Tatiana Darnovsky, Wietse De Cooman, Zitta Van Den Bosch. Docenten Harold Fallon, Jo Van Den Berghe, Johannes Berry, Karen Kesteloot, Klaas Goris, Lars Ficher, Nele Stragier, Sophie Laenen, Steven Schenk, Thiery Lagrange, Wesley Degreef, Wim Goes, Wim Goossens, Arnaud Hendrickx, Dirk Jaspaert.

Redactie: Rajesh Heyninckx, het Wetenschappelijk Comité.
Het wetenschappelijk comité: Wesley Degreef, Jan De Vylder, Harold Fallon, Bart Hollanders, Dirk Jaspaert, Sophie Laenen, Eugeen Liebaut.
Het ondersteunend comité: Johannes Berry, Annemie Demeulemeester, Bjorn Houttekier, Yves Malysse, Robin Schaeverbeke, Nele Stragier, Jo Van Den Berghe, Kobe Van Praet.
Coördinatie: Sophie Laenen.
Layout: We became Aware, Valentijn Goethals.

De publicatie is te koop aan 5 € tijdens de boekpresentaties te Gent (10/12/19) en Brussel (12/12/19) en vervolgens in de Sint-Lucasbibliotheek Gent en de bibliotheek in Campus Sint-Lucas Brussel.

EN

The publication LucAs Architecturebook #2 The Eugeen-Tanja Selection’ is about the architectural project, the project of the student.
The idea of a selection arose when lecturer Eugeen Liebaut left the school at the end of 2017. Without much hassle the ‘small big’ and the ‘big small’ prize ‘tanja-eugeen-lucas’ became a fact.

In this publication we want to talk about elementary concepts such as space perception, incidence of light, structure, materiality … but also about presentation, scale, intrigue, beauty. We want to show these elements in the first instance. One image often says more than a page-long argument.
This publication is both a manifesto and a reference book. The selection of projects serves as the basis for a dialogue between students and between teachers and students and the outside world.

The committee would like to thank all students and teachers who have submitted their work and thank them for their efforts and enthusiasm!

‘LucAs – LucAs Architecturebook #2 De Eugeen-Tanja Selection’:
Authors: students Amber Van De Rostyne, Amelie Bimberg, Elke Meiresonne, Elya Delanote, Tim Schautteet, Linde Redant, Robbe Schelfhout, Suzan Vercaempst, Emma Herregods, Gabrio Rogiers, Gauthier Algoet, Issa Driesen, Job Borgonjon, Julie Hilderson, Liese-Lore Avermaete, Lore Delputte, Ludwig Vandenbergen, Sander Despriet, Dries Van Cauter, Maaike Snel, Matthis Adam, Robbe Cornelis, Jora Decleck, Stijn Maes, Max Stabel, Tatiana Darnovsky, Wietse De Cooman, Zitta Van Den Bosch. Teachers Harold Fallon, Jo Van Den Berghe, Johannes Berry, Karen Kesteloot, Klaas Goris, Lars Ficher, Nele Stragier, Sophie Laenen, Steven Schenk, Thiery Lagrange, Wesley Degreef, Wim Goes, Wim Goossens, Arnaud Hendrickx, Dirk Jaspaert.

Editing: Rajesh Heyninckx, the scientific commitee.
The scientific commitee: Wesley Degreef, Jan De Vylder, Harold Fallon, Bart Hollanders, Dirk Jaspaert, Sophie Laenen, Eugeen Liebaut.
The supporting committee: Johannes Berry, Annemie Demeulemeester, Bjorn Houttekier, Yves Malysse, Robin Schaeverbeke, Nele Stragier, Jo Van Den Berghe, Kobe Van Praet.
Coordination: Sophie Laenen.
Layout: We became Aware, Valentijn Goethals.

The publication is for sale at 5 € at the Sint-Lucasbibliotheek Gent and the library of Campus Sint-Lucas Brussel.