< terug

Lucas Gemoets

Modulaire parasietstructuren

 

De keuze voor deze masterproef was voor de hand liggend aangezien structuur mij altijd heeft geboeid. Echter kwam dit veel te weinig aan bod doorheen de jaren op Sint-Lucas, voor- namelijk bij de verschillende ontwerpstudio’s. Dit is jammer vermits architectuur niet tot zijn recht komt wanneer er niet grondig is nagedacht over de structuur die heel deze bouw- kunst tot stand brengt.

De nadruk in deze masterproef ligt voornamelijk bij het ana- lyseren en begrijpen van structuren. In de reflectienota is te lezen hoe ik opzoek ga naar een sys- teem dat twee problemen aanpakt. Eenderzijds de nood naar snelle en tijdelijke ruimtes. Bijvoorbeeld een extra bureau- ruimte tijdens de lockdown. Anderszijds de vele restruimte in het stedelijk weefsel. Het doel is dus om deze onbenutte ruimte efficiënt op te vullen.

“Hoe kan een modulaire parasietstructuur, optimaal aangepast aan de moederstructuur, antwoord bieden op veranderlijke woonuitbreidingen en efficiënt om- gaan met de onbe- nutte ruimte in steden?”

Dit onderzoek gaat dus bijgevolg op zoek naar een structuur die flexibel is en waar de mogelijkheid bestaat om deze over- al te gebruiken. Ik kwam al snel op parasitaire archi- tectuur uit, dit soort architectuur heeft mij altijd al getriggerd en bied de best mogelijk oplossing voor dit probleem.

1

2
Modulariteit comfort

 

3
Modulariteit vormgeving

 

4

5

 

6

7

 

8

Lucas Gemoets – Masterstudio structuur 2020