< terug

Camille Veys

ONDERZOEK NAAR HERONTWIKKELING VAN ‘OUDERE’ BETONCONSTRUCTIES

CASE STUDY: RABOT ééN

 

(INLEIDING)

Mijn onderzoek omvat een studie naar welke mogelijke herontwikkelingen er kunnen plaats vinden in ‘oudere’ betonconstructies. De term ‘oudere’ slaat hier op bouwwerken waarvan de infrastructuur verouderd is maar de structuur zelf nog in een goede staat verkeerd. Om dit gericht te kunnen analyseren richt ik mij op één specifieke case study, namelijk Rabot één.

 

De bekende Rabotappartementen, een sociaal woningbouw project en gelegen net buiten het stadscentrum kenden in 2013 hun einde. Er was bekend dat de infrastructuur in de toren sterk verouderd was en niet meer voldeed aan de hoge eisen. Daarnaast heerste er rond de torens een negatieve sfeer die gepaard ging met sociale overlast en criminaliteit. Om al deze verschillende redenen werd besloten de torens te slopen.

Maar uit verschillende studies bleek de betonconstructie zelf nog in een goede staat te zijn. Daarom kijk ik met deze masterproef terug naar 2013 en onderzoek ik wat er naast die keuze voor een afbraak ook nog mogelijk zou geweest zijn.

 

Om dit te kunnen doen wordt de bestaande structuur van Rabot één in kaart gebracht en geanalyseerd. Vanuit dit basismodel is het mogelijk om verschillende ingrepen toe te passen zoals het maken van openingen in vloerplaten en muren. De resultaten tonen dan aan welke gevolgen dit zal hebben voor de constructie zelf. Aan de hand van deze analyses ben ik in staat de gesloten toren van 2013 te transformeren tot een open en ruimtelijk gebouw die relaties aangaat met de omgeving.

Hiermee gepaard wordt ook gezocht naar welke herbestemming er kan plaatsvinden.

 

tussenruimte-gif
Tussenruimte

 

 

Doorheen het gebouw wordt een groene wandeling gecreëerd die het programma met elkaar zal verbinden. In deze zone wordt gefocust op het maken van zichtassen en doorkijkopeningen om de ruimtelijkheid van de structuur te benadrukken.

 

gevel-gif
Gevel

 

Langsheen de wandeling wordt het programma geschakeld. Hierbij wordt gezocht naar verschillende relaties tussen de binnenruimtes en de aangrenzende buitenruimte.

 

01_strategie-openingen-muur
Strategie openingen muur

 

01_strategie-openingen-vloer
Strategie openingen vloeren

 

 

03_strategie-schachten-en-trappen
Strategie schachten en trappen
02_strategie-isolatie
Strategie Isolatie

 

Er zijn verschillende ontwerpstrategieën opgemaakt die een overzicht geven van welke keuzes er gemaakt worden in diverse situaties. Op die manier wordt elke ingreep in het gebouw verantwoordt.

 

Camille Veys – Masterstudio structuur 2020