< terug

‘Denkmal’ studio Narrative Space and Materiality

munchen_midt_axelle-e1529412494527

Denkmal

Eindjury op 21.06.2018, WTC 24 Brussel
Dit academiejaar hebben de studenten interieurarchitectuur van de masterstudio Narrative Space and Materiality (Campus Sint-Lucas Brussel) gewerkt rond het thema ‘Denkmal’. Vijftien individuele projecten met verschillende thema’s zijn het resultaat van hun onderzoeks- en ontwerpproces. Alle projecten zijn gesitueerd in Brussel en hebben als doel verder te gaan dan de sculpturale of symbolische waarden van een monument. Ze betrekken de toeschouwer in het verhaal van een monument door interactie met architectuur te motiveren en ruimtes te creëren, niet alleen om te onthouden maar ook om te reflecteren.
De studio vond plaats op de 24e verdieping van het World Trade Center-gebouw: in een uitzonderlijke werksfeer, naast andere masterateliers van Campus Sint-Lucas Brussel, op een open plattegrond met een prachtig uitzicht over de Belgische en Europese hoofdstad.
Eind maart bracht een studiereis naar München nieuwe inzichten in het idee van Denkmal als architecturale ruimte, de symboliek ervan en het potentieel om veranderingen in de tijd aan te brengen. De geschiedenis, de architectuur en de indrukwekkende kunstcollecties van de stad inspireerden de studenten na de midterm, in de kantoorruimte die vriendelijk werd aangeboden door Wortundform.
De studio organiseerde ook twee lezingen over Narrative Space. Klaske Havik (universitair hoofddocent TU Delft) had het over literaire methoden in architectuuronderzoek en design. Architect Halewijn Lievens (NU architectuuratelier) presenteerde hoe hun projecten verhalen vertalen in architecturale ruimtes.

_________________________

Denkmal

Final jury on 21.06.2018, WTC 24 Brussels
This academic year the students of interior architecture master studio Narrative Space and Materiality (Campus Sint-Lucas Brussels) have been working on the theme of ‘Denkmal’. Fifteen individual projects with different themes resulted from their research and design process. All projects are situated in Brussels and aim to go further than sculptural or symbolic values of a monument. They involve the spectator in the narrative of a monument by motivating interaction with architecture and creating spaces not only to remember but also to reflect.
The studio took place on the 24th floor of the World Trade Center building: in an exceptional working atmosphere, next to other master ateliers of Campus Sint-Lucas Brussels, on an open floor plan with stunning views over the Belgian and European capital.
Late March a study trip to Munich brought new insights on the idea of Denkmal as architectural space, its symbolism and potential to appropriate changes within time. The city’s history, architecture and impressive art collections inspired the students following the midterm held during the trip, in the office space kindly offered by Wortundform.
The studio also organised two lectures on Narrative Space. Klaske Havik (Associate Professor TU Delft) talked about Literary methods in Architectural Research and Design. Architect Halewijn Lievens (NU architectuuratelier) presented how their projects translate narratives into architectural spaces.

wtc_lievens

wtc_havik

munchen_z-ac

munchen_midt_jasmien

munchen_midt_axelle

munchen_julie4

munchen_julie1

munchen_jente2

munchen_jenna2

munchen_arne

munchen_ac08

munchen_ac07

munchen_ac06

munchen_ac05

munchen_ac04

munchen_ac03

munchen_ac02

munchen_ac01

atelier