< terug

Explicit studio ‘Luwteplekken Nieuw Gent’

img_7028-sm

Bachelor Explicit studio 2019 – Geert Peymen

LUWTEPLEKKEN NIEUW GENT

Sinds 2012 is de ontwikkeling en het creëren van een draagvlak rond stilte, rust en ruimte in de publieke ruimte ism met studenten interieurarchitectuur aan de gang. Het eerste experimentele onderzoek met studenten was de aanzet tot een doorgedreven onderzoek wat leidde tot het boek Luwteplekken*. De inzichten, parameters en de tool die in het boek ontwikkeld werden, waren de aanleiding voor de stad Gent (Departement Milieu en Klimaat) om een grote bevraging op te starten bij de Gentenaars** naar de behoefte en beleving van hun luwteplekken. De input die daaruit voorkwam, vormde voor de stad Gent het draagvlak om een volgende stap te zetten in de zoektocht naar het implementeren van luwteplekken in de publieke ruimte.

De transformatie van de Wijk Nieuw Gent, in volle voorbereiding, was de ideale case om i.s.m. met studenten interieurarchitectuur en de Stad Gent een vooronderzoek op te starten rond de mogelijkheden van luwteplekken in herontwikkeling van de wijk.

De opdracht van het vooronderzoek was drieledig:

*een draagvlak creëren rond luwteplekken bij de bewoners, organisatie en beleidsinstanties actief in de wijk.

*via participatie en dialoog inzichten verwerven hoe luwteplekken vorm kunnen krijgen in de wijk

*concrete ontwerp-uitspraken genereren die aanleiding zijn tot debat en mogelijkheden zichtbaar maken.

In de werkruimte van Campus Atelier (ontwerpatelier voor buurtbewoners) werden op 27 juni de ontwerpuitspraken gepresenteerd aan de verschillende organisaties en stadsdiensten actief in de wijk. Het werk van de studenten vormt de aanleiding tot de debat en de drijfveer om de thematiek van luwteplekken te integreren in de nieuwe toekomstplannen voor de wijk.

Op deze manier genereert de discipline van de interieurarchitectuur een eerste vooronderzoek waarbij de sociale en menselijke dimensie centraal staan welke van belang zijn bij de verdere ontwikkeling op grotere stedenbouwkundig niveau.

noot:

*Peymen G & Jellema P. 2017. De luwteplek: een ruimtelijk onderzoek naar stilte, rust en verstilling in de stad (uitgave PeymenJellema)
**rapport bevraging Stad Gent (2017): https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Rapport%20onderzoek%20luwteplekken.pdf

 

Foto: presentatie voor stadsdiensten en organisaties actief in de wijk Nieuw Gent.