< terug

Interieurarchitecte Danica Dhaese geselecteerd voor ‘WO18 – We Are The Next Generation’ op Interieur Kortrijk

beeld2

De Week van het Ontwerpen zet sinds 2004 creatieve en innovatieve studentenprojecten in de kijker. De kern van het event is de tentoonstelling We are the next generation met de beste studentenprojecten uit het Vlaamse ontwerponderwijs. De Faculteit Architectuur nomineerde voor de editie van 2018 een aantal afstudeerprojecten waarvan ‘Genderverkennende ruimte’ van Danica Dhaese werd geselecteerd.
(www.weekvanhetontwerpen.be/)

Interieurarchitecte Danica Dhaese over haar masterproef ‘Genderverkennende ruimte’

“Mijn masterproef is uitgegaan van een historisch onderzoek over het boudoir, een kamer die zijn oorsprong in de vroege jaren 1700 vindt en verwijst naar een duidelijk vrouwelijke ruimte. Met dit onderzoek als basis ben ik gaan kijken of genderspecifieke ruimtes zoals het boudoir ook vandaag nog zichtbaar zijn in de woning. De gendergekleurde ruimtes vandaag in de woning nog aanwezig bleken minimaal, boden weinig vrijheid en toonden slechts een beperkt palet aan mogelijkheden. Ik ben dus op zoek gegaan naar manieren om een ruimte te ontwikkelen waarbij gender naar hartenlust geëxploreerd kan worden, een ruimte die de persoonlijke zoektocht naar de invulling van mannelijkheid en vrouwelijkheid ruimtelijk stimuleert.

Het uiteindelijke idee van mijn masterproef is het ontwikkelen van een genderverkennende ruimte. Ik tracht te ontwerpen volgens wat man/vrouw nodig heeft of toch volgens wat de maatschappij ons leert wat elk gender nodig heeft. Door verschillende clichés ruimtelijk om te zetten genereer ik ruimtes waar men eigenschappen van het eigen gender kan (her)ontdekken alsook die van het ander gender kan verkennen. De genderverkennende ruimte moet dienen als middel om een individuele set aan eigenschappen en vaardigheden te ontwikkelen zonder druk van sociale invloeden op vlak van wat aanvaardbaar is voor een bepaald gender.”

beeld3