< terug

Expo / Negotiating Ungers—The Aesthetics of Sustainability

ung

In 1980 nam de Duitse architect Oswald Mathias Ungers deel aan een wedstrijd voor zonnehuizen in de Duitse gemeente Landstuhl. Ungers’ ontwerp werd nooit uitgevoerd en raakte sindsdien in de vergetelheid. Niettemin heeft Ungers met dit project zijn opvattingen over een duurzame architectuur het scherpst gedefinieerd.

Het project vormt het uitgangspunt om zowel Ungers’ werk als zijn concept van duurzaamheid opnieuw onder de loep te nemen. Tijdens een summer school in juli 2018 in het Ungers Archiv für Architekturwissenschaft in Keulen, werd het project geanalyseerd door studenten van de Faculteit Architectuur van de KU Leuven en van de Kunstakademie Düsseldorf.

Na de summer school besloten zes studenten om hun werk over dit onderwerp voort te zetten en de ideeën die in de discussies werden ontwikkeld verder uit te werken. De resultaten daarvan worden nu gepresenteerd in een tentoonstelling in CIVA. In plaats van een globale interpretatie van Ungers’ project te geven, toont ze een verscheidenheid aan stemmen, reflecties en interpretaties met betrekking tot het ontwerp. Naast originele tekeningen van Ungers brengt de tentoonstelling ook installaties en analytische presentaties die het standpunt van Ungers over duurzaamheid kritisch toelichten.

Commissaris(sen): Cornelia Escher en Lars Fischer
Met de steun van: Ungers Archiv für Architekturwissenschaft (UAA)
Coproductie: Studenten: Alessandro Cugola / Lisbeth Decloedt / Natasha Kurmashova / Tom Schoonjans / Juliane Seehawer / Fien Werckx

Datum: vrijdag, 5 Juli, 2019 t.e.m. zondag, 22 September, 2019
Openingsuren: 10:30 – 18:00
Plaats: CIVA
Meer info


In 1980, the German architect Oswald Mathias Ungers participated in a competition for solar housing in the community of Landstuhl, Germany. Ungers’ design was never executed and has since fallen into oblivion, however with the project Ungers most clearly defined his approach to a sustainable architecture.

The project is used as a starting point to take a new look at both Ungers’ work and the concept of sustainability. During a summer school in July 2018 at the Ungers Archiv für Architekturwissenschaft in Cologne, the project was analyzed together with students from the KU Leuven, Faculty of Architecture and the Kunstakademie Düsseldorf.

Following the summer school, six students decided to continue their work on the subject and to further expand on the ideas developed in the discussions. The results are now presented in an exhibition at CIVA. Rather than delivering an overall interpretation of Ungers’ project, it represents a plurality of voices, reflections and interpretations of the design. Besides original drawings by Ungers, the exhibition includes installations and analytical presentations, which critically negotiate Ungers’ position on sustainability.

Coproduction: Students: Alessandro Cugola / Lisbeth Decloedt / Natasha Kurmashova / Tom Schoonjans / Juliane Seehawer / Fien Werckx
Friday, July 5, 2019 – Sunday, September 22, 2019
10:30 – 18:00
CIVA