< terug

Studio WERK

Studio WERK
Academiejaar 2020-21, semester 1, Gent
Engagement: Mediating Tactics

The Working is the Work
(Mierle Laderman Ukeles)

Beeld: Mierle Laderman Ukeles, Washing/Tracks/Maintenance, 1973

In 1969 publiceert Mierle Laderman Ukeles haar ‘Manifesto for Maintenance Art’, een pleidooi voor het (op)waarderen van ‘onderhoud’, ‘zorg’, ‘werk’, … tot kunst, een pleidooi voor het verenigen van het ideologische én het praktische: “After the revolution, who’s going to pick up the garbage on Monday morning?”(Mierle Laderman Ukeles)

In deze studio worden er concepten en systemen ontwikkeld die ‘werken’ of ‘werk maken’, wordt de factor ‘werk’ binnen de conceptie en productie (en de ‘maintenance’ –het aanhoudende ‘Maintenant – Nu’- ervan) van architectuur en modellen voor architectuur uitgelicht.

Bij aanvang worden (on)mogelijke ‘werkomgevingen’ ontwikkeld om in latere instantie getest te worden. Het documenteren van het werk, de werker’ (maker, denker, …) en de werkomgeving en het inzetten binnen de communicatie ervan maken in belangrijke mate deel uit van de oefening.

In de studio is er ruimte voor zowel een artistiek/inhoudelijke als een hands-on, maak-gerichte benadering van de opdracht, mogelijk een combinatie van deze beide polen.

De studio wil een vrijplaats zijn waarin zonder taboe’s over zowel de esthetische als over politieke/filosofische aspecten van ‘werken’ binnen het veld van de architectuur, … kan worden gewerkt. Transdisciplinair werken wordt daarbij niet geschuwd.

De studio ambieert geen onderzoek te zijn naar efficiëntie of rendement, mogelijk zelfs omgekeerd (Francis Alÿs: Maximum Effort, Minimum Result), maar wil een reflectie op gang brengen over de relatie tussen het werken aan architectuur en het architecturale ‘resultaat’ met een mogelijke demythologisering van het laatste tot gevolg.

Deze studio volgt op Studio De Sluier/The Veil, Studio Gevang, Studio Dood 1&2 en Studio De Onfeilbaren.

OUTPUT

Ontwerpdossier (acties, beelden, modellen, tekeningen, …) op verschillende schaalniveaus met aandacht voor de interactie tussen de inhoud en het beeld, de materialiteit, precisie (poëzie), detail, …

Het onderzoeks- en ontwerpproces resulteert in een samenhangend en duidelijk geheel van presentatie (multimediale presentatie, autonoom-beeldende opstelling of andere), toelichting (mondeling en of schriftelijk) en juryverdediging (dialoog)

De output en de specifieke communicatievorm dient in relatie te staan tot het ingenomen standpunt, het concept en dient onafhankelijk van de auteur begrijpbaar te zijn.

Er wordt in deze studio ingezet op het ontwikkelen van een communicatie ‘op afstand’. De student documenteert zijn acties en onderzoek op de wijze die hij hiervoor geschikt acht en communiceert dit via filmische verslagen, post(paketten), beeldenreeksen, tekst, …

TEAM

Hugo Vanneste