< terug

Laurence De Roo_Industriële artefacten in het dorp

Industriële artefacten in het dorp.

‘Hoe kunnen bestaande industriële structuren hergebruikt worden in functie van de verdichting van dorpskernen?’

In deze masterproef wordt onderzocht hoe bestaande industriële structuren kunnen bijdragen tot de verdichting in een dorp. Hierbij ligt focus vooral op graanmagazijnen met betonnen silo’s. Hiervoor werden een aantal ontwerpstrategieën bedacht voor verschillende type silo’s om meer lichtinval, vrije ruimte en vloeroppervlak te verkrijgen in de kleine en donkere silo’s. Deze zijn verschillend qua grootte en impact en kunnen vrij gekozen worden volgens de gewenste lichtinval, ruimtelijkheid of nieuwe vloeroppervlakte voor de noden van het toekomstig gebruik. Een aantal van deze ontwerpstrategieën werden gecombineerd en toegepast op het
graanmagazijn van Aarsele. Met deze casestudy wordt aangetoond dat graanmagazijnen en silocomplexen hergebruikt kunnen worden om bij te dragen tot de verdichting in dorpskernen.