< terug

Structural Typologies: Regular or Super

Supervisor(s)  Olivier Goethals & Floris De Bruyn 
Campus (BXL/Ghent)  Ghent 
Language (EN/NL)  NL 
Studio or individual?   Studio 
Semester 3

 

Description of the project (ENG): 

“I have tried to make complex things with simplicity, and I will leave it up to you to judge if I have not succeeded. In any case, I have tried, intensely.” (Aldo Pio Favini) 

During his time as a student, Aldo Favini, a structural engineer and the son of a real estate developer, crossed paths with the Italian architect Angelo Mangerotti. This encounter would go on to shape their professional relationship in the years to come. As their collaboration deepened, architect and engineer became an inseparable team, working together on numerous projects. They shared a fascination for solving complex engineering problems with simplicity. 

“A few years after the project of the structures of the church of Baranzate, Arch. Angelo Mangiarotti asked me to design a structure for an industrial building. Thinking back on the church of Baranzate, I realized I had designed a classical type of structure, nothing new, that is. Exactly four pillars, two main beams, five secondary beams and tiles to complete it…” (Aldo Pio Favini) 

When considering the projects of both architect and engineer the same structural type of the cantilevered slab is used to make a church, a pavilion, a gas station and a residential apartment block. 

While refueling at a gas station, I noticed its resemblance to the designs by Mangiarotti and Favini. Acknowledging that our generation will be the last reliant on fossil fuels, gas stations now symbolize obsolescence. As we transition to solar-powered transportation, the question arises: how should we address these remnants of the past? Should we demolish them, erasing their memory, or appreciate them for what they are — an intriguing, flexible structural type — a slab supported by four points? 

These humble structures possess cultural references worth exploring. For instance, the 2004 documentary ‘Regular or Super,’ featuring the work of Mies Van Der Rohe, includes a simple gas station near Montreal amidst his renowned masterpieces. Equally captivating is the artist publication ’26 Gas Stations’ by Ed Ruscha, a book showcasing exactly what its title suggests: 26 examples of the same type. Through its straightforward arrangement, the book unveils the countless variations within the type—always similar, yet never identical. 

In this studio, we will delve into all the gas stations in Flanders. We will meticulously map them, conduct comparisons, and gain a comprehensive understanding of their functionality. Our aim is to compile an archive and establish the boundaries of this particular structural type. Following this analysis, students will collaborate in pairs to repurpose a former gas station, engaging in the creative process of reimagining and adapting the structure while considering its architectural and structural characteristics. 

 

Expected output: 

Architectural project developed in model plan and detail 

 

References/Further reading:  

Martí Arís, Carlos. Variations of Identity: Type in Architecture. Frankreich: Éditions Cosa Mentale, 2021. 

Angelo Mangiarotti. ‘BIRRA PORETTI, WAREHOUSE | Fondazione Aldo Favini’, 1962. https://www.fondazionefavini.it/opere/stabilimento-birra-poretti-magazzino/. 

Engel, Heino, en Ralph Rapson. Structure Systems. 3. Aufl. Ostfildern: Hatje Cantz, 2007. 

 

Reference for the image (if necessary): 

Comparison: 

Photograph of abandoned gas station 2023 

Baranzate’s Glass Church, Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti and Aldo Favini, 1958 

 

Projectbeschrijving (ENG): 

“I have tried to make complex things with simplicity, and I will leave it up to you to judge if I have not succeeded. In any case, I have tried, intensely.” (Aldo Pio Favini) 

In zijn studententijd kruiste Aldo Favini, bouwkundig ingenieur en zoon van een vastgoedontwikkelaar, het pad van de Italiaanse architect Angelo Mangerotti. Deze ontmoeting zou hun professionele relatie de komende jaren vormgeven. Naarmate hun samenwerking dieper werd, werden architect en ingenieur een onafscheidelijk team dat samen aan tal van projecten werkte. Ze deelden een fascinatie voor het eenvoudig oplossen van complexe technische problemen. 

“A few years after the project of the structures of the church of Baranzate, Arch. Angelo Mangiarotti asked me to design a structure for an industrial building. Thinking back on the church of Baranzate, I realized I had designed a classical type of structure, nothing new, that is. Exactly four pillars, two main beams, five secondary beams and tiles to complete it…” (Aldo Pio Favini) 

Bij het overwegen van de projecten van zowel architect als ingenieur wordt hetzelfde structurele type van de vrijdragende plaat gebruikt om een ​​kerk, een paviljoen, een benzinestation en een woonflatblok te maken. 

Tijdens het tanken bij een tankstation merkte ik de gelijkenis op met de ontwerpen van Mangiarotti en Favini. Erkennend dat onze generatie de laatste zal zijn die afhankelijk is van fossiele brandstoffen, symboliseren benzinestations nu veroudering. Nu we overstappen op transport op zonne-energie, rijst de vraag: hoe moeten we deze overblijfselen uit het verleden aanpakken? Moeten we ze slopen, hun geheugen wissen, of ze waarderen voor wat ze zijn – een intrigerend, flexibel structureel type – een plaat die wordt ondersteund door vier punten? 

Deze bescheiden structuren hebben culturele referenties die het ontdekken waard zijn. Zo bevat de documentaire ‘Regular or Super’ uit 2004, met het werk van Mies Van Der Rohe, een eenvoudig benzinestation in de buurt van Montreal te midden van zijn beroemde meesterwerken. Even boeiend is de kunstenaarspublicatie ’26 Gas Stations’ van Ed Ruscha, een boek dat precies laat zien wat de titel suggereert: 26 exemplaren van hetzelfde type. Door zijn duidelijke indeling onthult het boek de talloze variaties binnen het type – altijd vergelijkbaar, maar nooit identiek. 

In deze studio duiken we alle benzinestations in Vlaanderen in. We brengen ze nauwgezet in kaart, voeren vergelijkingen uit en krijgen een uitgebreid inzicht in hun functionaliteit. Ons doel is om een ​​archief samen te stellen en de grenzen van dit specifieke structuurtype vast te stellen. Na deze analyse zullen de studenten in paren samenwerken om een ​​voormalig benzinestation een nieuwe bestemming te geven, waarbij ze betrokken raken bij het creatieve proces van het opnieuw bedenken en aanpassen van de structuur, rekening houdend met de architectonische en structurele kenmerken ervan. 

Hallo wereld!

Welcome to KU Leuven Faculteit Architectuur blogs. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

meer