< terug

Plans of Rome

Supervisor Jan Baes  
Campus  Gent  
Language NL  
Studio or individual?    Analyse in studio, eigen project individueel  

 

The Loop te Gent zet in op de transformatie tot een levendig, multimodaal stadsdistrict, door de introductie van een menselijke maat en een verschuiving naar een dambordpatroon.  Het is een archipelstrategie waar bestaande stedelijke weefsels tegelijkertijd opgenomen worden met nieuwe delen in een samenhangend geheel.   

Het masterplan is gebaseerd op de studie ‘The Loop ‘van ORG (en interpretatie van Gafpa) waarin een programma van mixed-use dient gerealiseerd te worden. 

Op zoek naar een identiteit wenden we ons tot Italië voor inspiratie.  

Het palazzo zal onderwerp zijn van de studie. Het oorspronkelijke palazzo werd gebouwd om een ​​reeks kantoren, logistiek en/of handel te huisvesten op hetgelijkvloers en een grote familie op de bovenverdiepingen. De levendige activiteiten waren gecentreerd rond een ruime binnenplaats, die ook licht verschaft en waar een genereus systeem van gedeelde circulatie en trappen aan gekoppeld is.   Naast de renaissance en barok palazzi zullen we ons ook richten op de 20ste -eeuwse versies. 

We maken een reis naar Italië om deze interessante typologieënte analyseren.  De analyse is enerzijds grafisch: door de typologieën opnieuw te tekenen en ze vervolgens te vatten in een ruimtelijk schema van de essentiële elementen. Anderzijds trachten we de kwalitatieve ruimtes in kaart te brengen als afzonderlijke bouwstenen/elementen.  

Na analyse wordt niet alleen het initiële programma van het palazzo gestretcht maar wordt ook de typologie verschaald, geïnterpreteerd en getransponeerd naar de Gentse context van The Loop.   

Output: 

(onder voorbehoud)  

Fase 1 Groepswerk:  

-In kaart brengen palazzi (2 klassieke en één 20ste -eeuwse per student) via plan, snede en gevel  

-opmaken van schematische plattegronden (cfr Rudolf Wittkower): analyse van het plan  

-selecteren meest kwalitatieve ruimte(s) en weergeven in diorama    

(bv, traphal, sala, cortille,…): focus op ruimtelijke kwaliteit  

-analyse & inplantingsmaquette van de site  

Fase 2 Individueel werk  

Studenten kiezen een kavel langsheen de Noord-Zuidverbinding om een ​​eigentijds palazzo te ontwerpen in deze specifieke context.  

-opmaken van schematische plattegrond als conceptdiagram voor narratief  

-weergave van ontwerp via plan, snede, gevel en maquette (1:100)  

-selecteren meest kwalitatieve ruimte(s) en weergeven in diorama/ schets /3d  

Study trip:

Studie trip naar Italië, begin november tijdens atelierweek, precieze datum nog te bepalen   

References/Further reading:  

-‘Palazzi’, Hans van der Heijden Architect 21 maart 2020. https://hvdha.com/palazzi/.  

-‘Rebuilding the Renaissance’; podcast, Dr. Rocky Ruggiero, episode 1-7, 164-180, 218; https://rockyruggiero.com/podcasts/ 

-‘The Origin of the Renaissance Palace Typology in Florence, 1382-1432’; Lorenzo Vigotti; 20 Januari ’21; https://www.youtube.com/watch?v=M0cw3WbeCMQ 

– Info mbt de site:   

https://orgpermod.com/urbanism/projects/the-loop-gent 

https://www.gafpa.net/g2308/