< terug

ΔT

Supervisor(s)  Filip Mattens and Arnaud Hendrickx 
Campus BXL 
Language EN/NL 
Studio or individual?   Individual 
Max number of students?  3 

 

Description of the project: 

Thema: Gebrek aan warmte of gebrek aan verkoeling zijn veel sneller dodelijk dan gebrek aan eten of drinken. Ons gevoel van warm en koud is daarom één van onze meest vitale zintuigen. We voelen echter geen temperatuur maar enkel temperatuursverschillen, het toenemen of afnemen van de temperatuur van ons lichaamsoppervlak. Of dit goed of slecht voelt, hangt af van de verhouding van onze lichaamstemperatuur ten opzichte van de temperatuur van onze fysieke omgeving. Omdat het regelen van onze lichaamstemperatuur van vitaal belang is, is ons gevoel van warm en koud affectief geladen, in die mate dat we de woorden ‘koud’ en ‘warm’ gebruiken om emoties te duiden. Daarom zijn warm en koud bepalend voor de atmosfeer die we ervaren wanneer we ergens zijn. 

In deze onderzoeksgerichte masterproef verkent de student het architecturaal vermogen van warmte en koelte, van hitte en kilte. Wat is de ruimtelijke werking van temperatuurverschillen? Op welke manier structureren warmte en koude hoe wij ons verhouden tot ruimtes?  

De centrale vragen zijn: Hoe bepalen warm en koud hoe we ruimtes ontwerpen? Hoe kunnen we warmte en koelte inzetten bij het ontwerpen van ruimtes? 

Afhankelijk van de persoonlijke interesses en vaardigheden van de individuele student geven we – in samenspraak met de student – de student een domein om te verkennen en te onderzoeken.  

Strategie: Het onderzoek kan gebruik maken zowel van klassieke onderzoeksmethoden als van strategieën eigen aan het ontwerpen. Met andere woorden, het onderzoek kan bestaan uit het vinden, documenteren en beschrijven van relevante ‘cases’ maar evenzeer uit het tekenend analyseren en herontwerpen van zulke cases of het onderzoeken van bestaande cases aan de hand van maquettes en het testen van nieuwe alternatieven aan de hand van schaalmodellen of artistieke installaties op schaal 1:1. 

Hoewel de docenten open staan voor alle vormen van kennis en praktijken, richt het onderzoek zich op het potentieel ervan voor het ontwerpen en de kwalitatieve beleving van ruimtes.We zijn dus niet op zoek naar bouwtechnische oplossingen, maar sluiten niet uit dat wetenschappelijk kennis en bouwtechnische uitdagingen een startpunt of schakel kunnen zijn in een ontwerpproces. 

Expected output: 

Afhankelijk van de vaardigheden van de student kan de output variëren tussen: 

-een presentatie en (persoonlijke) analyse van bestaande cases en actuele praktijken, onder de vorm van een theoretische studie en/of analyses a.d.h.v. tekeningen, maquettes. 

-een (reeks) ontwerp(en) waarbij warm en koud ruimtelijkheid structureren of genereren – gepresenteerd aan de hand van hetzij maquettes, tekeningen, film… of installasties op schaal 1:1.