< terug

Een zoektocht naar continuïteit en identiteit

Master studio interieurarchitectuur/architectuur: ‘Een zoektocht naar continuïteit en identiteit’
Engagement: Craftsmanship
Academiejaar 20-21, semester 1
Ignaas Back & Klaas Vanslembrouck

Ongeveer honderd jaar geleden kwamen mensen in de mogelijkheid om hun kennis, hun grondstoffen en ook zichzelf over de hele planeet te transporteren. In dit proces van globalisering verwees het rijke Westen het traditionele – dat per definitie lokaal is – naar het museum en verloor het zijn verbinding met het alledaagse leven. ‘Traditie’ werd ‘erfgoed’. In verschillende ontwikkelingslanden doet er zich op dit ogenblik een gelijkaardig proces voor. Vooruitgang wordt er gelijkgesteld aan een zo groot mogelijke assimilatie met het Westen en gaat daardoor ten koste van de eigen traditie.

Deze studio onderzoekt hoe er een continuïteit kan gecreëerd worden in de overdracht van oude kennis, zowel op narratief als op technisch vlak. Niet uit nostalgie, maar omdat deze kennis -mits ze geactualiseerd wordt- duurzame scenario’s aanreikt om met actuele noden om te gaan.

De uitdaging is deels van bouwtechnische aard, in die zin dat het ontwerp betere bouwfysische omstandigheden moet garanderen. Maar daarnaast bestaat de uitdaging er ook in om het ontwerp terug in de lokale gemeenschappen te verankeren, nadat de overheid dit er uit losgetrokken heeft door in de landelijke regio’s publieke gebouwen te bouwen zonder participatie van de bevolking en volgens een ‘moderne’ bouwmethode waartoe de bevolking zich niet intuïtief kan verhouden.

Aangezien deze publieke gebouwen en het daaraan gekoppelde gebeuren op zowel materieel, als narratief vlak nauwelijks geworteld zijn in de plek waar ze zich bevinden, beschouwen we ze in het perspectief van onze ontwerpstudio als weinig authentiek. Het gevolg is een groot gebrek aan lokale betrokkenheid ten aanzien van het programma, en we stellen dat een éénzijdige focus op de bouwtechnische criteria bij de opbouw in eenzelfde situatie zou resulteren. Hierom willen we met deze ontwerpstudio onze methodiek, waarmee we willen onderzoeken in welke mate factoren als traditie en ambacht, maar ook identiteit, herinneringen en anekdotes kunnen bijdragen tot authentieke ontwerpvoorstellen. Het behoort ook tot de methodiek om naast het contextuele onderzoek op een ‘hands-on’ manier op de plek in te grijpen, en hierbij alle betrokken partijen actief te betrekken. Dit betekent dat het ontwerp een actief leertraject vormt waarin de gebruikers leren over hun eigen identiteit en cultuur, in plaats van een passieve schil vanuit een éénzijdige focus op globalisatie en toerisme.

Meer over de studio: pdf