< terug

Building in the swamp, or how to stop worrying and learn to love urban design

Tutor(s) Bob De Wispelaere
Campus BXL
Language Nl
Engagement Urban Cultures
Semester 2

 

Despite the claims of autonomy, purity, and control that architects like to make about their practice, architecture is buffeted by uncertainty and contingency. Circumstances invariably intervene to upset the architect’s best-laid plans—at every stage in the process, from design through construction to occupancy. (Architecture Depends, Jeremy Till)

Architecture’s utter dependence on outside forces provides it with intimate knowledge of those forces; (Four walls and a roof, R. De Graaf) 

CONTEXT 

Om in een complexe stedelijke omgeving als Brussel te bouwen moeten vele verschillende ruimtelijke en sociaal-economische claims met elkaar worden verzoend. Projecten zijn speelbal van onzekerheden in het stedelijke debat en moeten dus omgaan met wispelturige opdrachtgevers, kritische bouwmeesters, eigenzinnige studiebureau’s, politieke waan, buurtprotesten, conjunctuurgrillen, erfgoedinstanties … In deze studio leer je hoe je in voortdurende bemiddeling tussen allerlei belangenconflicten de integriteit van je eigen creatieve visie bewaakt en een stedelijk project gebouwd krijgt. Met een concreet gemengd programma werk je een ontwerp uit waarbij je stedenbouwkundige, typologische en bouwkundige strategieën vaardigheden verfijnt tot architectuurniveau.

ONTWERPOPGAVE

Het “Metropole” gebouw aan het Wiels-moeras combineert elementen van erfgoed, natuurbeheer, mobiliteit en grootschalige infrastructuur binnen de stedelijke context van laag Vorst, een wijk met grote socio-economische contrasten. Tot op vandaag is de ontwikkeling van de site onderwerp van onderzoek, debat en besluitvorming. Ze vormt daarmee zowel een geschikte allegorie van het bouwen als een productief antwoord binnen het complexe maatschappelijke stedelijke moeras als een concrete achtergrond waarin een architecturaal uitgewerkt project kan worden ingepast. Je leert in deze studio hoe je zoals een koorddansers boven/naast/in dit “moeras” met een goed evenwichtsgevoel en een gezonde dosis branie en naïviteit een architectuurontwerp realiseert;

METHODE / STUDIOVERLOOP

FASE PROJECTDEFENITIE > ONTWERPVISIE (3 weken)

Deze studio wil naast een realistische ontwerpopgave ook schetsen onder welke condities een ontwerp tot stand komt. In de beginfase bestudeer je in teamverband de context met zijn vele verschillende stakeholders adhv uitgenodigde gasten, interviews met belanghebbenden, enquêtes en site bezoeken.

We organiseren vervolgens enkele interne “overlegcommissies” binnen de studio waarbij je in teamverband de verschillende stakeholders vertolkt en een stem geeft. Zo wordt de voorgestelde programma invulling kritisch tegen het licht gehouden en worden randvoorwaarden duidelijker. Parallel hieraan bouw je individueel een referentiekader op met projectreferenties en onderzoek die de voedingsbodem zijn van een eigen ontwerpvisie.

FASE ONTWERPVISIE > ARCHITECTUURONTWERP (4 weken)

Door ontwerpend onderzoek naar typologie, beeldvorming en bouwkundige randvoorwaarden werk je je ontwerpvisie uit tot een architectuurontwerp. Tussentijds wordt opnieuw in een “overlegcommissie” de haalbaarheid van je architectuurontwerp in de studio aan de tand gevoeld. Na deze tussentijdse “peer review” worden de projecten “vergunbaar” verklaard en kan iedereen zijn ontwerp verder uitwerken en in enkele gekozen domeinen verder detailleren.

ATELIERWEEK

Er worden tijdens deze week in teamverband vanuit individuele architectuurvisies gewerkt aan multimediale installaties die enkele essentiële verbindende kwaliteiten blootleggen.

FASE UITWERKING ARCHITECTUURONTWERP (7 weken)

Het ontwerp wordt in de tweede helft van de studio week na week verder begeleid en besproken. Het eindresultaat van de studio is een gerijpt en gedetailleerd uitgewerkt architectuurproject waarin gemaakte ontwerpkeuzes veelvuldig werden uitgedaagd en dat heeft geleid tot een eigen architecturaal onderzoek. Het ontwerp laat zich lezen op stedenbouwkundige, architecturale en bouwkundige schaal en wordt op die verschillende schaalniveau’s voorgesteld.

In een einddebat/eindpresentatie over de projectvoorstellen worden verschillende spelers uit het veld uitgenodigd kennis te nemen van de resultaten.

MEER LEZEN?

Berichtgeving recente ontwikkelingen:

https://www.mammouth.media/marais-wiels-quand-la-nature-reprend-ses-droits/

https://www.lesoir.be/403534/article/2021-10-29/forest-le-marais-wiels-ou-le-difficile-equilibre-entre-ville-et-nature

https://bx1.be/categories/news/forest-le-projet-immobilier-au-marais-wiels-suspendu/

https://www.rtbf.be/article/la-region-capitale-acquiert-le-marais-wiels-et-offre-une-nouvelle-perspective-pour-le-site-10620572

https://www.mo.be/analyse/de-strijd-om-twee-bijzondere-natuurgebieden-hartje-brussel

blog met links naar de verschillende einddocumenten van het masterplan:

https://cqdw-dwcw.blogspot.com/p/masterplan-i-richtplan.html