< terug

Learning from Brussels – Brussels Within

Beeld links: Bortier galerij Brussel

Semester Sem1
Campus Brussel
Studiepunten 15
Titularis Karen Kesteloot ‐ Sophie Laenen

Beschrijving inhoud en aanpak

‘Zonder dat we het weten, lopen we dagelijks door ‘publieke interieurs’. Denk aan een stationshal, winkelgalerij, bibliotheeklounge of de lobby van een schouwburg. Maar ook een school of stadhuis valt binnen de definitie.
Want: het zijn strikt genomen geen openbare ruimten, maar zo gebruiken we ze wel.’

Uit : Binnen in de stad, Matthijs De Boer, NAi, 2016

In deze studio ontwerp je vanuit deze specifieke insteek een stadsgebouw.

[Context – ] Brussel is de context. Brusselse typologieën worden geanalyseerd vanuit een architectuurhistorisch perspectief. Het Brusselse interieur wordt uitgedaagd als idee. Het onderzoek vertrekt van historische typologieën en hun ruimtelijke, sociale en culturele wisselwerking met de wijk of de stad.
We denken aan : Hotel Metropole, Mort Subite, Koninklijke Sint-Hubertusgalerij, Koninginnegalerij, Bortiergalerij, Botanique, Justitiepaleis, Ancienne Belgique, Muntpunt, Beurschouwburg, KVS, Martini toren, Au Bon Marché, Residence Palace, Hotel Solvay, Klein Kasteeltje, Old England, Pachecogebouw, Stadhuis, Centraal Station, Villa Empain…..

[Publiek interieur als uitgangspunt] We bedenken de complexe stedelijke gelaagdheid van de stad Brussel van binnenuit om sites te hertekenen. Het publieke interieur vormt het vertrekpunt voor een architectuurproject.

[Vertrekpunt –] wijkcontracten: Kanaalzone, Heliport-Anvers BXL en De Marollen. Bestaande structuren en onbenutte plekken vormen de inzet. Architectuur vormt de tool om in onbruik geraakt patrimonium of lege plekken te transformeren. Structuren worden hertekend en krijgen nieuwe betekenissen. […geknipt] De make-over kan zich heel subtiel inbedden, of kan drastisch ingrijpen op het stedelijke weefsel. In dat opzicht kan een project zowel radicaal als delicaat zijn in de manier waarop wordt omgaan met de context. Vast staat de beoogde precisie op vlak van architectuurtaal, structuur en typologie.

[Stadsgebouw 2.0 -] Ontmoeting staat centraal. Niet enkel binnen, maar ook buiten. Hoe gaan we om met de ruimte die zich aandient, zowel binnen als buiten. En wat met de stromen? Niet enkel circulatie, maar ook bouwstoffen en afvalstromen hebben hun footprint.

Vanuit deze benadering stellen we onvermijdelijk vragen over de stedelijke conditie waarin we leven en leren. Zie ook link naar het stadsessay #4 van de stadsbouwmeester Gent over het stadsgebouw.

[Teamwork –] In deze studio werk je in duo aan één gezamenlijk project.

[Getrapt proces – ] Elk semester is opgezet als een getrapt proces waarbij op gezette tijden wordt teruggekoppeld tussen analyse en ontwerp, tussen de publieke kamer / het publieke interieur en de plek, tussen de architectuur, de stad – en terug. De tekening en de maquette vormen daarbij onze tools, die van bij opstart worden opgezet als onderzoeks- en communicatie instrumenten.

Binnen de werking van de studio Brussels (from) within staat onderzoek en verdieping centraal. We bouwen voort op de kennis en ervaring uit vorige semesters en ontwikkelen een open platform om deze input te delen binnen de studio en binnen het engagement (exploring) craftsmanship.

Tatiana Darnovsky en Carole Dewandre

 

Egon Pollers en Vincent Van Assche

Literatuurlijst

The Human condition, Hannah Arendt, 1958.
The public interior as an idea and a project, Marc Pimplot, 2007. Jap Sam Books. Building upon building, ed. by Jantje Engels en Marius Grootveld, 2017. NAi.
OASE 101. Microcosm. Searching for the city in its interiors. 2018. NAi. Constructing Architecture. Materials processes structures. A handbook. Andrea Deplazes. 2005. Birkhauser.
Atelier Bow-wow. Graphic anatomy. 2007

Timing

Activiteit Toelichting
Week 1 Intro
Week 2 — Toer BXL — Bezoek publieke gebouwen Brussel
 

Week 3

De plek en het stedelijke interieur Lezing van de plek en referentieonderzoek in beeld, plan en

snede

Week 4 Het publiek

Interieur

Eerste conceptbeeld/tekening
Week 5 Structuur en Plek Uitwerking ruimtelijk concept en

structuur

Week 6 Structuur en Project Structuur in tekeningen en

studiemaquettes

Week 7 Project en Plek Project in tekeningen en studiemaquettes
Week 8 << Review >> < expo >
Week 9 Materialiteit, structuur en detail
Week 10 Materialiteit, structuur en detail
Week 11 Materialiteit, structuur en detail
Week 12 Finale uitwerking >> finale presentatie
Week 13 < Try Out >
Week 14 << Finale review >>

 

evaluatieprocedure

De score komt tot stand in samenspraak met de betrokken docenten over het geheel van de opdrachten/deeltaken: reviews en finale presentatie.

Opmerkingen:

  • De student dient ten minste 80% van de contacturen aanwezig te zijn en actief deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten. Indien de student niet voldoet aan deze voorwaarde wordt hij niet toegelaten tot het examen.
  • Indien een student een ondubbelzinnig vastgelegde en gecommuniceerde inleveringstermijn niet respecteert, wordt het werkstuk als niet-ingeleverd beschouwd. De student krijgt voor deze (deel)opdracht NA (= niet afgelegd). Deze regeling geldt voor alle vormen van in te dienen werkstukken. Alle werkstukken worden zoals bepaald, persoonlijk of via Toledo, overhandigd aan de examinator
  • Indien de student door overmacht niet aanwezig kan zijn op het indienmoment of de evaluatie dient de student in elk geval zijn werkstuk – op het voorziene indienmoment en in de toestand waarin het zich dan bevindt – in. Hij laat het werkstuk indienen door een derde tegen ontvangstbewijs of hij stuurt hetwerkstuk – of foto’s ervan – digitaal via e-mail naar de titularis. Het ingediende geldt als beeld van de toestand van het werk op dat moment.

Simon Rooms en Jef Rasson

evaluatiecriteria

  • zelfstandig een eigen project in ontwerpend onderzoek te ontwikkelen en hiervoor kennis aan te spreken uit diverse deelgebieden. Hij/zij voert een goed onderbouwd en relevant onderzoek naar programma en concept aan de hand van ontwerp en reflectie en documenteert elke stap in de ontwikkeling van het project.
  • zijn project te situeren binnen het thema van de studio en het maatschappelijk en bouwtechnisch kader en deze aspecten op een innovatieve wijze conceptueel te vertalen.

De student maakt zich de aangereikte literatuur en referenties eigen en vult die zelfstandig aan en maakt actief en waar nodig gebruik van de aangereikte en zelfstandig verzamelde voorbeelden en literatuur.

  • door te rapporteren over het gevoerde onderzoek tijdens de feed-backsessies en op de ingeplande reviews. Hij/zij brengt hiervoor zorgvuldig gekozen en ontwikkelde tussentijdse grafische en beeldende werkstukken mee. Hij/zij kiest in overleg met de docent de juiste grafische vorm(en) voor de finale De gevraagde beeldende en grafische werkstukken presenteert en verdedigt de student op de finale review.

Hij/zij handelt als een regisseur, via het tekenen en het maken en in directe kritische dialoog met de fysieke, sociale en culturele omgeving.

Output, deadlines en vormvereisten

De docenten maken hierover afspraken in de loop van het semester, rekening houdend met de aard van het individuele deelproject.

Werkstuk Datum Vormvereisten
Inplantingsplan
Verbeeldende tekeningen/beelden
Plannen
Doorsnedes
Maquette 1/20
Maquette 1/100

 

Marie-Anne Vandevenne en Lucas Delabastita

Hallo wereld!

Welcome to KU Leuven Faculteit Architectuur blogs. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

meer