< terug

Studio Bru.s.l.xl - Common Brussels

Academic year 2020-21, semester 3, Brussels
Engagement : The Brussels Way, Craftmanship
Tutors: Dr. Petra Pferdmenges – Christopher Paesbrugghe – Nele Stragier

Studio Bru.s.l.xl werd opgericht vanuit de interesse om gebouwde ruimte als geleefde ruimte te lezen binnen de bestaande sociaal stedelijke context van Brussel waarbij getracht wordt vanuit verschillende schaalniveaus (S L XL) integrale bijdrages te leveren. Vanuit het observeren en valideren van de bestaande socio-ruimtelijke context en de inspiratie van het alledaagse leven gaan we dit semester trachten een gemeenschappelijke “common” plaats te ontwerpen die ontmoeting en toe-eigening  genereert. Daarnaast gaan we vanuit een post Covid-19 reflectie, waarbij de begrippen circulaire economie, locale voedselproductie, hergebruik, enz. meer dan ooit aan belang winnen, deze concepten trachten te integreren binnen de ontwerpen.

Opgave

Ontwerp een ontmoetingsruimte op de grens van de Brusselse Pentagon en zijn naburige gemeentes/op de grens tussen de naburige gemeentes. Een ruimte, een plek, een evenement, een strategie, … die medieert, negocieert en mensen samenbrengt.

Methodiek

Vanuit het observeren van de stedelijke alledaagsheid naar het ontwerpen van ruimte in Brussel voor de gebruikers, zullen de studenten als ‘free radicals’, individueel of in groep, reflecteren over het thema ontmoeten om te komen tot een zinvol integraal ontwerp op 3 niveaus: XL – Brussel / L – Wijk / S – Spot W, van ontwerpstrategie op schaal van de stad tot bouwkundig detail op schaal van de architectonische ruimte of 1:1 ingreep in-situ.

De inhoud van het ontwerpproces is een continue aanleiding tot het maken en genereren van een explorerende output. De output dient een continue aanleiding te zijn tot verdere reflectie over de inhoud. Het ontwerpproces maakt in die zin, net zoals de socio-ruimtelijke context, mee deel uit van de context.

Common Brussels

Voor de GEBOUWDE ruimte: we kijken naar het Brussel van morgen als een vormgever met gemene (common) ruimte tussen open en vol, publieke en private kamers. De gemene ruimte ontstaat waar leegte en volumes op elkaar ingrijpen. De sculptuur van de stad vormt de gemene ruimte.

Voor de GELEEFDE ruimte: we kijken naar het Brussel van morgen als een gebruiker die mee zoekt naar een gemene visie in een continu debatterende context, maar eveneens kijken we hoe gemeen gebruik noodzakelijk is voor de leefbaarheid van de stad.  Gemeen gebruik slaat op de overlap die kan ontstaan tussen de productieve en groene stad, tussen intergenerationeel wonen en gemeenschappelijke werkplekken, tussen sport- en commerciële faciliteiten enz

Cadans:

  1. elke student ontwikkelt een visie van aanpak op het thema tov de gekozen plek. We volgen daarbij de interesse van elke individuele student om – als hij of zij dat wenst – de focus te leggen op een bepaalde schaal.
  2. elk maakt vanuit zijn affiniteit en skills een betekenisvol ontwerp
  3. de output is zelf te bepalen en maakt deel uit van de ontwerpoefening: film, actie, maquette, 1:1 installatie, performance, tekening, collage…

Outro:

De studio is opgenomen in de “craftmanship” aanpak tussen onderzoek en praktijk: observatie door het maken, maar ook maken door observatie. Een continue reflectie op inhoud en communicatie wordt verwacht waarbij de output van het begin en gedurende het ganse proces van de oefening deel zal uitmaken van het ontwerpproces. Een persoonlijk visuele en materiële aanpak wordt ontwikkeld ter ondersteuning van het uitwerken van een scherpzinnige visie, waarbij inhoud en vorm op elkaar zijn afgestemd.

TEAM :

Dr. Petra Pferdmenges – Christopher Paesbrugghe – Nele Stragier