< terug

Reading club reads WIM CUYVERS 05/03 – 21/05

Komende dinsdag (5 maart) start de leesclub rond het werk van architect Wim Cuyvers. We lezen om te beginnen “tekst over tekst”, een verzameling essays gepubliceerd in 2005. De eerste sessie zorgen we voor enkele Nederlands- en Engelstalige kopieën, maar je kan de tekst ook hier downloaden. De voertaal van de leesclub hangt af van de deelnemers.

De leesclub komt samen in de bibliotheek van Meurop (Paleizenstraat 65-67, Brussel), steeds op dinsdagavonden (5 maart, 12 maart, 26 maart, 23 april, 7 mei, 21 mei), van 17u tot 19u.

Tot dan!

––––––

Next Tuesday (March 5) the reading club around the written work of architect Wim Cuyvers starts. We will first read “text on text”, a collection of essays published in 2005. We will provide copies in Dutch and English the first session, but you can also download the text here. The language of the reading club depends on the participants.

The reading club will meet in the library of Meurop (Rue des Palais 65-67, Brussels), always on Tuesday evenings (5 March, 12 March, 26 March, 23 April, 7 May, 21 May), from 5pm to 7pm.

See you then!