< terug

Anne-Françoise Morel: ‘Glorious Temples of Babylonic Whores’

In “Glorious Temples of Babylonic Whores” biedt Anne-Françoise Morel een verslag van de intellectuele en culturele geschiedenis van gebedshuizen in Stuart, Engeland. Officiële documenten uitgegeven door de Church of England kwamen zelden aan de orde met betrekking tot de status, de functie, het gebruik en het ontwerp van kerken; maar wijdingspreken keren keer op keer terug naar de omstandigheden en kwaliteiten die pasten bij een plaats van aanbidding in Engeland na de Reformatie.

Door het plaatsen van het kerkgebouw in het midden van de verhitte discussies over de staat en ceremonies van de Church of England, herstelt dit boek een vitaal verloren gebied in het architectonisch discours. Het toont aan dat de religieuze principes van kerkbouw werden versterkt door – en bijdroegen aan – wetenschappelijke ontwikkelingen op gebieden buiten het domein van religie, zoals epistemologie, de theorie van zintuiglijke waarneming, esthetiek, retoriek, antiquariaat en architectuur.

Meer info

_________________________

In “Glorious Temples or Babylonic Whores,” Anne-Françoise Morel offers an account of the intellectual and cultural history of places of worship in Stuart England. Official documents issued by the Church of England rarely addressed issues regarding the status, function, use, and design of churches; but consecration sermons turn time and again to the conditions and qualities befitting a place of worship in Post-Reformation England.

Placing the church building directly in the midst of the heated discussions on the polity and ceremonies of the Church of England, this book recovers a vital lost area of architectural discourse. It demonstrates that the religious principles of church building were enhanced by, and contributed to, scientific developments in fields outside the realm of religion, such as epistemology, the theory of sense perception, aesthetics, rhetoric, antiquarianism, and architecture.

More info