< terug

Afgestudeerden Master Architectuur Brussel 2021

Het overzicht van de thesissen van de Master architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel, 2021 is te consulteren in Limo via deze link.

Kerk <(>&<)>: De Herwaardering van de Sint-Ritakerk
Malfait, Quinten (laureaat)

Clout Design: Mining Media Ecologies
Caglan, Catherine (Author)

Alhier
De Meyer Engelbeen, Minne (Author)

Een eenheid voor ervaring
Vanhove, Jonathan (Author)

Een prelude voor publieke ruimte
Curtil, Gustave (Author)

The Embodied, The imagined and a light that shines on it
Van Buul, Maria (Author)

Oversize theatre space in Charleroi, redefined
Boukari, Elias (Author)

De rol van de parochiekerk in de Vlaamse nevelstad Wonen, werken en zorgen als drievuldigheid in de gemeenschap
Peeters, Fleur (Author)

Les portes du parc de la Montagne
Smet, Lena (Author)

Op zoek naar ontmoeting. De huismus als katalysator voor sociale netwerken in wijken
Van Reymenant, Tosca (Author)

Rue des Pas Perdus, Verloren Stappen Straat. Over palimpsesten in Brussel
Van den Bruel, Evelien (Author)

Demonteerbare Structuren
Holemans, Michael (Author)

het onder-gewone bed
Iosifidis, Romée (Author)

The world in the Chthulucene.
Tadjadit, Fatiha (Author)

DRAWING ARCHITECTURE, MANOEUVRING BETWEEN FACTUAL INEVITABILITIES AND FICTIONAL URGENCIES
Versyck, Yvanna (Author)

Modernidade permanente – Tussen lanschap en architectuur
Vanhoegaerden, Laura (Author)

De buitenruimte als bindmiddel
Croes, Dennis (Author)

De Sint-Lambertuskerk in de zoektocht naar een vernieuwde dorpsidentiteit
Trimeche, Sarah (Author)

Het narratief stedelijk landschap van de Chicagowijk
Van Den Bosch, Zita (Author)

Hoe kan dans een ruimte beïnvloeden? Een beweging tussen structuur en verdraaiing
Van Durme, Evelyn (Author)

Hoe kunnen een universele structuur en bouwstrategie leiden tot participatieve, duurzame en efficiënte wederopbouw van woningen in r ampgebieden ?
Alatraca, Stephanie (Author)

Bloeiland: een strategie voor het beheer en behoud van braakliggende stadsterreinen met een hoge intrinsieke biodiversiteitswaarde
Verjans, Maud (Author)

The role of the church in the semi-urban fabric
Cassady, Zoë (Author)

Het ontstaan en de evolutie van diplomatieke huisvesting in Brussel in de negentiende en vroege twintigste eeuw
Brogniet, Mathilde (Author)

De Hoeve van de 22e eeuw
Schoukens, Brend (Author)

Terug naar Toen
Jorissen, Eva (Author)

Faith in the Fringe of Antwerp – Het twintigste-eeuwse randstedelijk binnengebied: van parochiale site tot (rand)stedelijk bouwblok
Vossen, Loïc (Author)

Het Stadsmoeras
Deckers, Hanne (Author)

Uit het oude groeit het nieuwe
Deyaert, Wannes (Author)

Van dorpskerk naar kerkdorp, een zoektocht naar duurzaam landelijk wonen
Maes, Maud (Author)

Gratis huis voor iedereen
Put, Luna (Author)

Rooting for humanity
Gauchez, Charlotte (Author)

The Soft Inner Courtyard
Devadder, Christine (Author)

Het huis als geheugenkamer
Schelfthout, Vincent (Author)

De gedanste ruimte
Moens, Isabelle (Author)

Hoe ik via de Café-wereld kan bijdragen tot een meer open samenleving
Puttaert, Birgit (Author)

Heugemis
Van Waeyenberge, Tibo (Author)

A Homeless Atlas: The Architecture of Precarious Dwelling in Brussels
Vindevogel, Marie-Sophie (Author)

De genereuze tribune
Spaas, Christophe (Author)

De ervaring van de spanning tussen conservatie en renovatie binnen interieurarchitectuur
Maertens, Eline (Author)

Berekenen van de energievraag voor verwarming en koeling van kantoorgebouwen tijdens de vroege ontwerpfase
Goossens, Daan (Author)

Tussen thuisloosheid en leegstand (de kraakcultuur in Brussel)
Doukissis, Daphné (Author)

De Duiventil
Kemels, Nelle (Author)

De kant van het verleden
Van der Perren, Roxanne (Author)

Parkscape: De Publieke Ruimte Verdicht
Van Landegem, Basil (Author)

Mijn masterproef, een verhaal van introspectie en signaturen
De Jongh, Coralie (Author)

Verloren Tradities
Vergauwen, Imke (Author)

Interieurarchitectuur en nostalgie
Diaz Galarza, Katrien Isabel (Author)

(un)familiar
Leduc, Inez (Author)

Hoe kan je, als interieurarchitect, het gebruik van de ruimte in de suburbane woning optimaliseren?
Schuddinck, Wendelien (Author)

De masterproef benaderd als een Catharsis
Sferle, Alexandra (Author)

Narrativiteit binnen het interieur: het interieur als drager van verhalen
Philipsen, Kes (Author)

Ruimtelijk lezen, leesbare ruimte
Delaet, Charlotte (Author)
Leuven : KU Leuven. Faculteit Architectuur; 2021