< terug

Afgestudeerden Master Architectuur Brussel 2021

Het overzicht van de thesissen van de Master architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel, 2021 is te consulteren in Limo via deze link.

Kerk <(>&<)>: De Herwaardering van de Sint-Ritakerk
Malfait, Quinten (laureaat)

Clout Design: Mining Media Ecologies
Caglan, Catherine

Alhier
De Meyer Engelbeen, Minne

Een eenheid voor ervaring
Vanhove, Jonathan

Een prelude voor publieke ruimte
Curtil, Gustave

The Embodied, The imagined and a light that shines on it
Van Buul, Maria

Oversize theatre space in Charleroi, redefined
Boukari, Elias

De rol van de parochiekerk in de Vlaamse nevelstad Wonen, werken en zorgen als drievuldigheid in de gemeenschap
Peeters, Fleur

Les portes du parc de la Montagne
Smet, Lena

Op zoek naar ontmoeting. De huismus als katalysator voor sociale netwerken in wijken
Van Reymenant, Tosca

Rue des Pas Perdus, Verloren Stappen Straat. Over palimpsesten in Brussel
Van den Bruel, Evelien

Demonteerbare Structuren
Holemans, Michael

het onder-gewone bed
Iosifidis, Romée

The world in the Chthulucene.
Tadjadit, Fatiha

DRAWING ARCHITECTURE, MANOEUVRING BETWEEN FACTUAL INEVITABILITIES AND FICTIONAL URGENCIES
Versyck, Yvanna

Modernidade permanente – Tussen lanschap en architectuur
Vanhoegaerden, Laura

De buitenruimte als bindmiddel
Croes, Dennis

De Sint-Lambertuskerk in de zoektocht naar een vernieuwde dorpsidentiteit
Trimeche, Sarah

Het narratief stedelijk landschap van de Chicagowijk
Van Den Bosch, Zita

Hoe kan dans een ruimte beïnvloeden? Een beweging tussen structuur en verdraaiing
Van Durme, Evelyn

Hoe kunnen een universele structuur en bouwstrategie leiden tot participatieve, duurzame en efficiënte wederopbouw van woningen in r ampgebieden ?
Alatraca, Stephanie

Bloeiland: een strategie voor het beheer en behoud van braakliggende stadsterreinen met een hoge intrinsieke biodiversiteitswaarde
Verjans, Maud

The role of the church in the semi-urban fabric
Cassady, Zoë

Het ontstaan en de evolutie van diplomatieke huisvesting in Brussel in de negentiende en vroege twintigste eeuw
Brogniet, Mathilde

De Hoeve van de 22e eeuw
Schoukens, Brend

Terug naar Toen
Jorissen, Eva

Faith in the Fringe of Antwerp – Het twintigste-eeuwse randstedelijk binnengebied: van parochiale site tot (rand)stedelijk bouwblok
Vossen, Loïc

Het Stadsmoeras
Deckers, Hanne

Uit het oude groeit het nieuwe
Deyaert, Wannes

Van dorpskerk naar kerkdorp, een zoektocht naar duurzaam landelijk wonen
Maes, Maud

Gratis huis voor iedereen
Put, Luna

Rooting for humanity
Gauchez, Charlotte

The Soft Inner Courtyard
Devadder, Christine

Het huis als geheugenkamer
Schelfthout, Vincent

De gedanste ruimte
Moens, Isabelle

Hoe ik via de Café-wereld kan bijdragen tot een meer open samenleving
Puttaert, Birgit

Heugemis
Van Waeyenberge, Tibo

A Homeless Atlas: The Architecture of Precarious Dwelling in Brussels
Vindevogel, Marie-Sophie

De genereuze tribune
Spaas, Christophe

De ervaring van de spanning tussen conservatie en renovatie binnen interieurarchitectuur
Maertens, Eline

Berekenen van de energievraag voor verwarming en koeling van kantoorgebouwen tijdens de vroege ontwerpfase
Goossens, Daan

Tussen thuisloosheid en leegstand (de kraakcultuur in Brussel)
Doukissis, Daphné

De Duiventil
Kemels, Nelle

De kant van het verleden
Van der Perren, Roxanne

Parkscape: De Publieke Ruimte Verdicht
Van Landegem, Basil

Mijn masterproef, een verhaal van introspectie en signaturen
De Jongh, Coralie

Verloren Tradities
Vergauwen, Imke

Interieurarchitectuur en nostalgie
Diaz Galarza, Katrien Isabel

(un)familiar
Leduc, Inez

Hoe kan je, als interieurarchitect, het gebruik van de ruimte in de suburbane woning optimaliseren?
Schuddinck, Wendelien

De masterproef benaderd als een Catharsis
Sferle, Alexandra

Narrativiteit binnen het interieur: het interieur als drager van verhalen
Philipsen, Kes

Ruimtelijk lezen, leesbare ruimte
Delaet, Charlotte