< terug

Zorgende ruimte

THEMATISCHE LIJN: Zorgende Ruimte

Interieurarchitectuur (open voor studenten architectuur)
Semester 1 en 2
Campus Gent
Titularis Michiel Hutsebaut (sem.1) Geert Peymen (sem.2)
Mededocenten Pleuntje Jellema

Vanuit de thematische lijn ‘Zorgende Ruimte’ zoomen we in op zorg en welzijn. Deze
begrippen worden vaak geassocieerd met medische en institutionele kaders terwijl ze in
de kern betrekking hebben op ons dagelijks bestaan en handelen. In deze masterproef
benaderen wij zorg als veel meer dan fysieke interventies van medische hulpverleners.
Het idee dat ‘zorgende handelingen’ niet enkel plaatsvinden in een gespecialiseerde
omgeving, maar net deel uitmaken van een dagdagelijks publieke en private omgeving is
een belangrijk vertrekpunt. Enerzijds kunnen we oog hebben voor medische zorgactiviteiten die zich (deels) onttrekken uit het ziekenhuis (denk aan thuiszorg, mantelzorg,
ambulante zorg, telezorg applicaties). Anderzijds, hanteren we brede definities van zorg
en welzijn om aandacht te geven aan dagelijkse en ‘kleine’ hulpbehoeftes, zorggebaren en
relaties (hulp met boodschappen doen, hulp bij huishoudelijke taken)

Lees de volledige studio omschrijving hier (pdf)