< terug

"Zie tekening"

“Zie Tekening”

Master Dissertation Robin Schaeverbeke

De laatste 10-15 jaar zagen we een hernieuwde interesse in het authentieke tekenen. Diverse praktijken en publicaties besteden aandacht aan het tekenen – als proces en heuristisch middel. Maar wat is nu dat belang – en wat is de architectuurtekening nu precies – en wat is de waarde van ‘een handtekening’ in een tijdperk van simulatie?

Binnen de masterproefomgeving zoeken we naar de essenties van het tekenen binnen het ontwerpen. Niet de mooie tekening, niet de presentatietekening, niet de opgewerkte render of artist impression maar de brute conceptschets, de werktekening, de procestekening. De tekening als middel en activiteit om tot ideeën te komen, om ideeën te genereren en te activeren.

Het gaat om creativiteit eerder dan om precisie. We vertrekken vanuit de hypothese dat tekenen binnen ontwerpprocessen vier cruciale, inter-acterende functies heeft registratie, exploratie, communicatie en expressie (zie ook ‘Extended Drawing’, PD thesis, Schaeverbeke, 2016). Deze functies zullen een raamwerk vormen voor uw eigen onderzoek naar de waarde, status en het gebruik van de tekening (maar bij uitbreiding ook van modellen, diagrammen, simulaties en andere artefacten van het ontwerpen) binnen de architectuurpraktijk en uw ontwerpproces.

Uw masterproef zal zoeken naar een speculatief –  getekend  –  antwoord op een open (zelf gedefinieerd) vraagstuk. De tekeningen en de processen die naar het antwoord leiden vormen het materiaal om te reflecteren over status en waarde van het tekenen binnen uw ontwerpproces.

Het ‘product’  van de masterproef-omgeving zal dubbel zijn. Enerzijds een reeks generatieve tekeningen  (generatief in de zin dat de tekeningen ontwerp stappen uitdagen) en de reflectie op – en het medium  – en het persoonlijke proces van de tekeningen. De sleutelvraag wordt zoiets als ‘welke kennis brengt het tekenen als activiteit naar voren’.

Sleutelwoorden: ontwerpen, tekenen, representatie, verbeelding, functies van het tekenen, epistemologie van het maken, reflectieve praktijk.